Foto: Simeon Olander

Familjen Thorburn

Skottar med sinne för affärer.

Går man in genom Norra kyrkogårdens historiska entré, vilket idag kräver att man korsar ett par järnvägsspår, så ser man direkt på höger sida ett antal gravar med engelsk text. Det är de äldsta familjegravarna som hör till den skotska handelsdynastin Thorburn. Familjen kom ifrån staden Leith, vilken idag snarast är en stadsdel av Edinburgh, själva hamnen kan man säga.

Den svenske stamfadern William Thorburn kommer hit med sin stora familj och bosätter sig på Kasens herrgård, strax väster om Uddevalla, och startar företaget Thorburn och söner, vilka kommer att arbeta med framförallt havreexport till de brittiska öarna. De kyrkligt reformerta skottarna visste att väl förvalta sitt pund, inte slösa det på jordisk flärd utan investera det i ny produktion. Vissa säger att den moderna marknadsekonomin föddes i Skottland.

Thorburnfamiljen kommer under mer än 100 år ha ett finger med i spelet kring den ekonomiska utvecklingen i Uddevalla och de bidrog till skapandet av ett flertal företag i staden, till exempel Kampenhofs bomullsspinneri. Fortfarande idag står silon nere i hamnen som ett minne ifrån Thorburn och söners spannmålshandel.

Text: Christian Persson

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.