Fakturering till Uddevalla pastorat

Följande gäller när du ska fakturera Uddevalla pastorat:

Märkning på alla leverantörsfakturor

Fråga alltid din kontaktperson efter fakturamärkning. Denna uppgift ska alltid finnas på fakturan och stå i fältet ”Er referens”. Märkningen används för att rätt personer ska kunna godkänna fakturan för betalning.

Uppgifter som ska finnas på fakturan

 • Leverantörens juridiska namn och adress
 • Organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer.
 • Bankgiro (eller plusgiro alt bankkonto)
 • Kundens juridiska namn = Uddevalla pastorat (252003-1325)
 • Mottagarens fakturaadress
 • Aktuell fakturamärkning
 • Fakturanummer
 • Fakturadatum
 • Fakturabelopp
 • Momsbelopp i kronor och % per momssats
 • Notera att vår fakturaadress, se nedan, måste stå på fakturan även när den skickas via e-post.

Betalningsvillkor

Uddevalla pastorat tillämpar och accepterar 30 dagars betalningsvillkor. Faktureringsavgift, expeditionsavgift och andra liknande avgifter accepteras inte.

Dröjsmålsränta accepteras endast enligt räntelagen dvs. referensränta +8%.

Faktureringssätt

EDI-fakturor

Vi föredrar att få EDI-fakturor då detta är enklare och säkrare för båda parter. Det här är de uppgifter ni behöver ange i ert system:

VAN-leverantör: Swedbank
E-fakturaadress: 2520031325 (även kallad EDI-adress)
Format: Svefaktura 1.0
Bilagor: Bilagor i PDF format hanteras

PDF-fakturor

Leverantörsfakturor i SEK ska mejlas som ett bifogat dokument till:
77800241@faktura.svenskakyrkan.se
Leverantörsfakturor i utländsk valuta ska mejlas som ett bifogat dokument till:
77800241@invoice.svenskakyrkan.se

Det går också bra att använda sig av filmformaten .tif och .jpg

Utformning av e-post

 • Fakturaadress måste stå på fakturan även när den skickas via e-post.
 • Fakturan måste skickas med som bilaga i mejlet.
 • Flera bilagor i ett mejl hanteras förutsatt att bilagorna inte har samma namn. Om de har samma namn kommer endast en av dessa behandlas.
 • Endast en faktura per bilaga.
 • Är fakturan flersidig måste dessa sidor sammanfogas till en fil innan den bifogas i mejlet.
 • Mejlets totala storlek inkl. bilagor får ej överstiga 10 Mb.
 • Skriven information i mejlet kommer inte att behandlas.

Format på bifogad faktura

Viktigt att följande följs för en korrekt hantering av fakturor i systemet. Om fakturan inte har korrekt format eller filändelse skickas fakturan inte vidare till inskanning och hanteras därför inte.

 • Filnamnet får bara innehålla tecknen: a-z, A-Z, 0-9
 • Formatkrav på den bifogade filen: .pdf/.jpg/.tif
 • Filändelsen måste vara 3-ställd, dvs: .pdf/.jpg/.tif. Både små och stora bokstäver i filändelsen går bra. Filer med andra ändelser t.ex .doc & .xls kastas.
 • PDF-filer skall vara i A4 format.
 • PDF-filerna måste vara riktiga PDF-dokument version 1.3 eller högre.
 • PDF-filer som innehåller en skannad bild med PDF som ett ”skal” kan inte hanteras.
 • PDF-filerna ska vara öppna, utan lösenordsskydd eller på annat sätt låsta.
 • Bilder i .jpg ska ha en upplösning på 200dpi eller mer och får vara max 210x297mm.
 • Bilder i .tif ska vara  i tif grupp 4, 1-bits färgdjup, dvs. svart-vit, 300 dpi för fakturor. Storleken får vara max 210x297 mm.

Kvittensrutin

 • En kvittens skickas till den e-postadress fakturan skickades från om kravet på filformatet uppfylls.
 • Kvittensen innebär att fakturan har skickats vidare till skanningsleverantören för inskanning.
 • Kvittensen innebär inte att fakturan är godkänd och inskannad av skanningsleverantören.
 • Om filformatet inte uppfyller kraven så skickas ingen kvittens och mottagaren meddelas om att en felaktig faktura inkommit.
 • Om filformatet uppfylls men fakturan inte kunde skannas av skanningsleverantören på grund av att någon/några andra av ovanstående krav inte uppfylls kommer mottagaren att meddelas.

Pappersfakturor

Pappersfakturor ska adresseras och skickas till följande adress:

Uddevalla Pastorat
Fack 77800241
Box 15018
750 15 Uppsala

Fakturorna går direkt till skanningsleverantör, därför ska annan post (exempelvis tidsspecifikationer eller följesedlar) skickas i separat försändelse till respektive avdelning eller enhet. Adress: Uddevalla pastorat, Box 262, 451 17 Uddevalla.