Fairtradevaror

Fairtrade

Ditt val gör skillnad! I våra kyrkor finns ett utvalt sortiment av fairtrade-varor till försäljning. Bland våra storsäljare finns kaffe, te, olja och choklad. Varorna kommer från Asien, Afrika och Latinamerika, tillverkade enligt internationella Fairtrade-principer.

Varför engagerar sig kyrkan i Fairtrade?

Som kyrka i en världsvid gemenskap är det vårt uppdrag att arbeta för en hållbar utveckling – ekologiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt. Vi kan inte stillatigande se på hur en orättvis handelsstruktur drabbar utsatta odlare. Kyrkan måste levandegöra evangelium i ord och handling genom att arbeta för försoning, och för en rättvisare värld.

Jorden ska brukas av alla, alla gemensamt, alla tillsammans. Den känner inga rika, bara fattiga, som den föder. Det är inte av ditt goda som du ger åt den fattige. Det är en del av hans eget, som du ger tillbaka.

Biskop Ambrosius, 300-talet

Vad är Fairtrade?

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som bidrar till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för småskaliga jordbrukare och anställda i utvecklingsländer och är din garanti för att en produkt uppfyller internationella Fairtrade-kriterier. När du som konsument köper en Fairtrade-märkt vara bidrar du till att odlaren får förbättrade ekonomiska villkor och ett minimipris som överstiger produktionskostnaden. Detta, tillsammans med mer rättvisa mellanstatliga handelsavtal, ger trygghet för alla dem som inte har så stora ekonomiska marginaler.  

Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie vid försäljningen av varan i butik. Den används till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, förbättrad tillgång till hälsovård, eller till investeringar i kooperativet eller i jordbruket. Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna, en viktig princip i en demokratisk process.  

Fairtrade handlar inte bara om att få en bättre ekonomisk situation. Kriterierna främjar också demokratin, organisationsrätten, jämställdheten samt miljöhänsyn i produktionen. Barnarbete och diskriminering motverkas. Fairtrade är den svenska representanten i Fairtrade International, ett globalt nätverk som till hälften ägs av producentorganisationer i det globala syd. Fairtrade består av en medlemsförening och ett aktiebolag.

Ett pris som motsvarar kostnaden

Fairtrade är oftast något dyrare än konventionella varor. Det beror på att producenterna bakom Fairtrade-certifierade varor får bättre betalt för sina produkter genom ett garanterat minimipris som alltid ligger över världsmarknadspriset.  

Utöver detta skapas en premie baserad på priset du betalar i butik. Denna väljer odlarna själva vad de ska använda till. De kan välja att investera i sin närmiljö, t ex sjukvård, utbildning och utveckling av den egna organisationen.  
Kaffe är en av de produkter som historiskt sett har haft en hög prisskillnad, beroende på att priset på det konventionella kaffet länge har varit mycket lågt.  

Kaffearbetare sorterar kaffebönor
Foto: Iris Mäkitalo /Fairtrade Sverige

Kan jag lita på att pengarna kommer fram?

Fairtrade garanterar att betalning till odlaren sker innan produkten anländer till Sverige. Kontroller av köpeavtal, betalningar och leveranser genomförs av det oberoende certifieringsorganet FLO-Cert varje kvartal.

Smakar kaffet annorlunda?

Fortfarande finns det en föreställning om att Fairtrade-märkt kaffe inte är särskilt gott. Men smaken handlar mer om rostning och kvalitet på bönorna, än om rättvisa. Fairtrade-märkt står både för god smak och hög kvalitet! Rostning kan du välja efter smak. Idag finns en mängd olika sorter att välja mellan. Fairtrade-märkt kaffe finns numera också för i stort sett alla behov: storkök, kaffeautomater, bryggare, kokkaffe, snabbkaffe, osv. Te finns svart, rött, grönt och smaksatt, levereras både i tepåsar eller lösvikt, storpack och mindre förpackningar.

Gör mina inköp någon skillnad?

Uppemot 125 miljoner människor i länder med utbredd fattigdom är direkt beroende av enbart kaffeproduktion. Ytterligare miljoner är beroende av banan-, kakao- och sockerproduktion. Idag får nära sex miljoner människor i Afrika, Asien och Latinamerika, (odlare, anställda och deras familjer) mer pengar och ett bättre liv tack vare att de är anslutna till Fairtrade. Vi i Sverige äter ca 15 kilo bananer per person årligen, och dricker nästan mest kaffe per person i världen. Om fler började välja Fairtrade framför andra varor skulle det göra stor skillnad!

I vårt fairtrade sortiment hittar du bland annat

Divine choklad
Divines 90 g chokladkakor finns i flera smaker och kakaohalter. Till exempel 60 % med bergsalt, 70 % med mint och mjölkchoklad med apelsin.
Divine Chocolate Scandinavia AB ägs av kakaobönderna i kooperativet Kuapa Kokoo i Ghana.

Klicka här för att läsa mer om Divine choklad

Eguale chocklad
Chokladkakor av bästa kvalitet i olika smak och kakaohalt.

Canaan Palestine olivolja
Canaan Palestine arbetar för att stärka små odlare i det konfliktdrabbade Palestina genom ekologiskt jordbruk och arbetet med rättvis handel. Med mottot ”Insisting on life” sammanförs över 1500 småskaliga odlare från över 40 byar för att exportera till övriga Europa. Genom Palestinian Fair Trade Association har ett unikt samarbete mellan dessa trätt fram och skapat möjligheter att försörja de egna familjerna, behålla relationerna till sitt land och skapa en framtid för nästa generation.

Kyrkkaffe
Sackeus Kyrkkaffe är ett mellanrostat bryggkaffe med elegant, fruktig fyllighet och livlig aromatisk smak. Kaffet består av 100 % arabicabönor från kaffekooperativ i Mexiko, Peru och Indonesien. Kyrkkaffet distribueras av Sackeus och rostas hos Bergstrands Kafferosteri i Göteborg.

Läs mer om Eguale chocklad, Canaan Palestine olivolja och Kyrkkaffe på sackeus.se

Divine, Sackeus, Eguale