Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Uddevalla pastorat Besöksadress: Kvarnbergsgatan 2-4, 45132 UDDEVALLA Postadress: Box 262, 45117 UDDEVALLA Telefon:+46(522)642100 E-post till Svenska kyrkan Uddevalla pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Du behövs

Det finns många möjligheter för den som vill engagera sig. Ge en gåva eller arbeta som volontär i din församling.

Behovet av volontärer är stort och i våra församlingar kan du ge av din tid genom att finnas med i olika typer av social verksamhet. Det kan vara allt från att stödja människor som sökt sig till Sverige, koka kaffe eller hjälpa till i ett soppkök, till att promenera med äldre eller vara guide i en kyrka på sommaren. Genom att ta hand om varandra kan vi vara den kyrka som Gud kallar oss att vara. 

Här är några exempel på vad du kan bidra med i församlingarna:

  • Delta i språkkaféer och öppna mötesplatser.
  • Sververa fika på pensionärsträffar, eller hjälpa till i ett soppkök.
  • Hjälpa till på ett natthärbärge.
  • Vara en lyssnande medmänniska på jourtjänst.
  • Vara kyrkvärd.

Välkommen att kontakta oss för att höra hur du kan hjälpa till.

Kontakta Uddevalla pastorat

Uddevalla pastorat
Besöksadress: Kvarnbergsgatan 2-4, 451 32 Uddevalla
Postadress: Box 262, 451 17 Uddevalla
Telefon: 0522 64 21 00
E-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
E-post: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Gertrud Malmberg
E-post: gertrud.malmberg@svenskakyrkan.se