En vit kaffekopp med Svenska kyrkans logotyp står på ett bord. I bakgrunden syns människor som deltar i kyrkans verksamhet.
Foto: Johannes Frandsen

Du behövs

Det finns många möjligheter för den som vill engagera sig. Ge en gåva eller arbeta som volontär i din församling.

Behovet av volontärer är stort och i våra församlingar kan du ge av din tid genom att finnas med i olika typer av social verksamhet. Det kan vara allt från att stödja människor som sökt sig till Sverige, koka kaffe eller hjälpa till i ett soppkök, till att promenera med äldre eller vara guide i en kyrka på sommaren. Genom att ta hand om varandra kan vi vara den kyrka som Gud kallar oss att vara. 

Här är några exempel på vad du kan bidra med i församlingarna:

  • Delta i språkkaféer och öppna mötesplatser.
  • Sververa fika på pensionärsträffar, eller hjälpa till i ett soppkök.
  • Hjälpa till på ett natthärbärge.
  • Vara en lyssnande medmänniska på jourtjänst.
  • Vara kyrkvärd.

Välkommen att kontakta oss för att höra hur du kan hjälpa till.

Kontakta Uddevalla pastorat

Uddevalla pastorat
Besöksadress: Kvarnbergsgatan 2-4, 451 32 Uddevalla
Postadress: Box 262, 451 17 Uddevalla
Telefon: 0522 64 21 00
E-post: uddevalla.pastorat@svenskakyrkan.se

Kyrkogårdsförvaltningen
E-post: uddevalla.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde
Gertrud Malmberg
E-post: gertrud.malmberg@svenskakyrkan.se

Besökstjänst

Känner du en längtan att besöka någon i hemmet? Bli volontär i vår besökstjänst!