Digital bönevandring

Gå vår digitala bönevandring på Youtube!

Vad är bön egentligen? Hur ska man be? Hör Gud mina böner? Kan man be om vad som helst?

För att uppmuntra dig till bön har vi med enkla kreativa medel skapat några bönestationer. Dessa är tänkta att inspirera dig, och kanske fungera som ”startkablar” i din egen relation med Gud. Så välkommen att "gå en bönevandring" - antingen digitalt eller i Dalabergskyrkan! Både du som aldrig bett en bön förut och du som är van att be sen barnsben, och alla andra där emellan.

Du väljer om du vill "gå till alla" stationerna, eller om det bara är någon du känner dig bekväm att gå till och som passar dig i din situation just idag. Välkommen!

Klicka här för att gå bönevandringen på Dalabergskyrkans Youtube-kanal.