Foto: Kristin Lidell /Ikon

Digital bönevandring

Gå en digital bönevandring på Youtube. Både för dig som aldrig har bett en bön förut och för dig som är van att be sedan barnsben. Och för alla andra där emellan. Närsomhelst, där du är.

Vad är bön egentligen? Hur ska man be? Hör Gud mina böner? Kan man be om vad som helst?

För att uppmuntra dig till bön har vi med enkla, kreativa medel skapat några bönestationer. Dessa är tänkta att inspirera dig, och kanske fungera som ”startkablar” i din egen relation med Gud. Så välkommen att "gå en bönevandring" - antingen digitalt eller i Dalabergskyrkan. Både för dig som aldrig har bett en bön förut och för dig som är van att be sedan barnsben. Och för alla andra där emellan.

Du väljer om du vill "gå till alla" stationerna, eller om det bara är någon du känner dig bekväm att gå till och som passar dig i din situation just idag. Välkommen!

Klicka här för att gå bönevandringen på Dalabergskyrkans Youtube-kanal.