Foto: Gunnar Klasson

Christierninska begravningsplatsen

Christierninska kyrkogården är en privat begravningsplats tillkommen 1832. Då hade kammarjunkaren Michael af Christiernin fått sin ansökan beviljad av Kungl. Maj:t att anlägga en familjegrav på sin egendom Christinedal.

Christierninska kyrkogården är en privat begravningsplats tillkommen 1832. Då hade kammarjunkaren Michael af Christiernin fått sin ansökan beviljad av Kungl. Maj:t att anlägga en familjegrav på sin egendom Christinedal. Då egendomen sedermera såldes undantogs familjegraven från försäljningen till förmån för Christiernins efterlevande. Begravningsplatsen tillhör fortfarande arvingarna men sköts av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravskick

Läs mer om olika gravskick.