Foto: Simeon Olander

Carolina Christiansson

Valkonservatorns elev. 1832-1924

Inte en stad med självaktning utan ett museum, så resonerades det i Uddevalla 1861, när det bildade societetssällskapet Föreningen X tog initiativet till institutionen som i över 100 år härbergerades på Kungsgatan 30. Museet såg inte främst som sin uppgift att dokumentera stadens historia, vilket ofta idag är lokalmuseers stora uppgift, utan att i stället presentera världen för Uddevallaborna. Storögt kunde man besöka museet med sina barn och titta på olika märkvärdigheter ifrån hela världen, allt ifrån uppstoppade pungråttor till en samling med romerska mynt.

Artefakterna i museet var donerade, och det skänkte societeten prestige att vara donatorer men än mer att vara ansvarig för någon del av samlingarna, alltså att vara intendenter. Oavlönat på fritiden givetvis. Men en person behövde man ha anställd och det var en kombinationstjänst som vaktmästare och konservator. Alltså en som kunde stoppa upp djur. Först anställdes en Henrik Christensson, men då denne snart gick bort så övergick uppdraget till hans änka som blivit ensam med två barn. Hon fick på museets bekostnad lära sig hantverket av den berömde August W Malm i Göteborg, Malmska valen på naturhistoriska museet, ni vet. Därefter så kom Carolina att vara museet trogen som konservator tills 1912 då hon avgick med en pampig middag på Stora hotellet och erhöll Kungliga patriotiska sällskapets guldmedalj. Hon var då 80 år och hade jobbat och bott på museet i femtio år.

Text: Christian Persson

Vem vilar här?

Upptäck spännande människoöden och känn historiens vingslag! Gå en vandring på Norra kyrkogården och läs om några av dem som fått sin sista vila här. Här hittar du fler intressanta gravar att läsa om.