Foto: Pexels

Barn i föräldrars fokus - kurs för dig som separerat

Barn i föräldrars fokus (BiFF) är en kurs för dig som är förälder och som har separerat. Metoden kommer från Rädda Barnen och har funnits sedan 2005 i olika delar av landet.

Många som separerar har av naturliga orsaker svårigheter att samarbeta och komma överens runt sitt eller sina barn. Detta är inte ovanligt men något som påverkar Ditt barn i hög grad. 

Målet med BiFF är att göra skillnad för de barn vars föräldrar deltar i utbildningen. Genom BiFF kan Du få stöd i att hjälpa Ditt barn att hantera separationen. 

Du får tillsammans med andra föräldrar i liknande situation diskutera och ta del av kunskap om hur barn reagerar vid föräldrarnas separation. 

BiFF-utbildningen har tre syften: 

  • Att synliggöra barnets behov och situation.
  • Att inge föräldrar hopp. 
  • Att arbeta med frågorna: Vad kan jag som förälder göra för att underlätta för mitt barn? Vilken förälder vill jag vara i mina barns liv? 

Kursen består av tre tillfällen om cirka 2,5 timmar, förlagda på kvällstid. Max åtta deltagare. BiFF leds av två utbildade gruppledare som har lång erfarenhet av att arbeta med barn och föräldraskap på olika sätt. 

Varmt välkommen att anmäla dig till kursen! 

information & anmälan

För anmälan mejla: foraldraresursen@uddevalla.se 

Vid frågor eller om du vill veta mer ring: 0522-69 51 23

Mina föräldrar är skilda

En gruppverksamhet för barn och unga som har föräldrar som har separerat.

BiFF är ett samarbete mellan Uddevalla kommun, Rädda barnen och Svenska kyrkan Uddevalla pastorat.