Foto: Magnus Aronson /Ikon

Besöksgrupp

Vill du engagera dig för att besöka en medmänniska, bryta ensamhet och ge stöd och uppmuntran till andra. Gå med i en besöksgrupp. Hör av dig vid intresse.

I besöksgruppen får du möjlighet att ge stöd och uppmuntran till andra. Och samtidigt som du ger av din tid och ditt engagemang kommer du att få massor tillbaka. Du behöver inte ha någon speciell utbildning eller bakgrund för att vara med i besöksgruppen – det räcker med att vara en positiv medmänniska och en god lyssnare. 
Anmäl dig gärna till en besöksgrupp och få introduktion, fortbildning och god gemenskap. 

Kostnadsfritt  

Anna Karlsson