Två kyrkogårdsarbetare arbetar med att gräva en grav på Sigelhults begravningsplats.
Foto: Simeon Olander

Begravningsombud

Svenska kyrkan har hand om begravningsverksamhet och begravningsplatser för alla som är folkbokförda i Sverige. Att kyrkan sköter det uppdraget på rätt sätt granskas av oberoende begravningsombud.

I Sverige ansvarar Svenska kyrkan för all begravningsverksamhet. Begravningsverksamheten innefattar bland annat lokal för begravningsceremoni, kremering, gravplats och gravsättning.

För de personer som inte tillhör Svenska kyrkan har Länsstyrelsen utsett ombud som ska företräda deras intresse. Begravningsombudet granskar att huvudmännen inom Svenska kyrkan använder pengarna från begravningsavgiften på rätt sätt. 

Begravningsombud i Uddevalla

Bo Sandell, telefon: 070-723 13 49