Andlig vägledning

Vill du få hjälp att se hur Gud visar sin kärlek i din vardag? Vill du utveckla din förmåga att lyssna till ditt hjärta och till Guds hjärta? Då kanske samtal med en andlig vägledare är något för dig. Välkommen att höra av dig.

Innan de kristna började kallas för kristna kallade man dem för de som följde "Vägen". Att vara kristen är att vandra på livets väg tillsammans med Jesus. En andlig vägledare kan, under en tid i livet, vara din medvandrare på vägen. 

Vägledarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, nämligen där du själv befinner dig. Det är din gudsrelation som står i fokus. Vägledaren kan föreslå bibeltexter som du kan använda i din bön. Tillsammans hjälps ni åt med att utveckla din relation till Gud. 

Vi som arbetar med andlig vägledning är utbildade i "Ignatiansk anda".  Traditionen har sina rötter hos den spanske 1500-talsprästen Ignatius av Loyolas och hans andliga övningar, som är en modell för urskiljning och vägledning. Modellen har använts av jesuiterna sedan dess, men har på senare tid blivit spridd över hela världen och i olika samfund. 

Kostnadsfritt

Frekvens: Vi ses mellan en gång i månaden och var tredje månad, beroende på behov och möjligheter. Samtal bokas med vägledaren.  
Hör av dig till Anna Reimers eller Viktor Jonsved vid intresse.

Anna Reimers

Socionom/kurator

Direkt: 0705-616197,
E-post: anna.reimers@outlook.com