Foto: Pexels

Andlig vägledning

Få hjälp att lyssna, urskilja och stödja din längtan av Guds tilltal och närvaro. Ges på förfrågan.

Innan de kristna började kallas för kristna kallade man dem för de som följde "Vägen". Att vara kristen är att vandra på livets väg tillsammans med Jesus. En andlig vägledare kan, under en tid i livet, vara din medvandrare på vägen. 

Vägledarens främsta uppgift är att lyssna, urskilja och stödja din längtan och erfarenhet av Guds tilltal och närvaro. Samtalet börjar som alla andra samtal, nämligen där du själv befinner dig. Det är din gudsrelation som står i fokus. Vägledaren kan föreslå bibeltexter som du kan använda i din bön. Tillsammans hjälps ni åt med att utveckla din relation till Gud.

Ignatiansk anda

Vi som arbetar med andlig vägledning är utbildade i "Ignatiansk anda". Traditionen har sina rötter hos den spanske 1500-talsprästen Ignatius av Loyolas och hans andliga övningar, som är en modell för urskiljning och vägledning. Modellen har använts av jesuiterna sedan dess, men har på senare tid blivit spridd över hela världen och i olika samfund.

Kontakta oss för samtal

För mer information eller bokning av samtal enligt den Ignatianska vägledningstraditionen, kontakta nedanstående andliga vägledare: