Foto: Pexels

Agape World Ministries

Sedan 2013 stöttar Svenska kyrkan/Uddevalla pastorat den ugandiska organisationen Agape World Ministries. Organisationen driver drop-in-center och barnhem för gatubarnen i huvud­staden Kampala. Hjälp oss gärna att göra skillnad!

Du kan göra skillnad för gatubarnen i Uganda. 

I Ugandas huvudstad Kampala finns omkring 30 000 gatubarn. Barn som av olika anledningar lämnat hemmet för ett liv på gatan. Många av dem slutar som missbrukare eller kriminella. Agape World Ministries ger några av barnen en chans att komma tillbaka till ett värdigt liv. Målet är att ge barnen en framtid, och du kan vara med och göra skillnad!

Agape World Ministries ger några av barnen en chans att komma tillbaka till ett värdigt liv.

Genom tre steg arbetar Agape World Ministries för att ge gatubarnen Kampala en framtid som självständiga medborgare:

1. Drop-in-center 
Unga pojkar från gatan kommer till Agapes drop-in-center som är öppet dagtid. Här får de mat, kan tvätta sig och får undervisning. 20-40 barn kommer hit varje dag. Genom att etablera en kontakt med barnen kan en del av dem slussas vidare till steg två.

2. Barnhem
Agapes barnhem ligger i de centrala delarna av Kampala. Här får barnen gå i skola, träna sig i social samvaro och hjälpa till i hushållet. Barnhemmet har idag 18 platser.
Efter sex månader måste man lämna barnhemmet och gå vidare till steg tre.  

3. Skola
I steg tre är målet att barnen ska återvända hem till sin familj. Finns det ingen familj söker vi upp släktingar eller närstående. Nu sponsras barnet av Agape med skolavgifter till skola eller internatskola. Målet är att ge dem en möjlighet att yrkesutbilda sig för att de ska kunna försörja sig själva och i slutändan blir självständiga medborgare.

Två gånger per år reser representanter från Uddevalla pastorat till Uganda för att coacha och stötta den lokala styrelsen och personalen. Däremellan har man täta kontakter med månadsrapporter och avstämningar kring hur verksamheten löper. Agape World Ministries är en självständig organisation men samtidigt helt beroende av stödet från Svenska kyrkan/Uddevalla pastorat. Genom att stötta Agape är du med och gör skillnad för barnen och ger dem hopp om en framtid.

Hjälp oss göra skillnad!

Agape är helt beroende av gåvor för att kunna upprätthålla sin verksamhet. En liten summa för dig kan göra stor skillnad för ett barn i Kampala.

150 kr ger mat för ett barn på drop-in-centret under en månad.

300 kr räcker till mat och hygien för ett barn på barnhemmet under en månad.

500 kr säkrar vattentillgången på barnhemmet i en månad.

1 000 kr betalar helinackordering för en elev på internatskola under en månad.

Att rehabilitera ett barn från livet på gatan till en fungerande medborgare kostar cirka 20 000 kr. 

Gör såhär:

Sätt in pengar på bankgiro: 428-1630
eller swisha till: 123 240 32 44

 

Vill du bli regelbunden månadsgivare?
Använd Swedbank-konto:
8368-3 344068221-3

 

Märk din inbetalning  ”Agape”.
Inga administrativa avgifter tillkommer.

 

Tack för din gåva!