Foto: Linus Sundahl-Djerf

Våra vandringsleder

Från Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö utgår olika leder som lämpar sig för alla åldrar. Den kortaste är knappt 3 km och den längsta 15 km. Våra leder följer kartor och är delvis utmärkta i naturen.

Vandra på egen hand eller tillsammans

Våra leder startar och avslutas vid Pilgrimscentrum. Lederna är delvis utmärkta i naturen. Kartor och meditationshäften finns att hämta gratis i pilgrimscaféet. Meditationshäftet kan du använda som inspiration till reflektion och bön längs leden. Använd naturkartans app för mer utförlig vägbeskrivning eller följ med på någon av våra organiserade vandringar som du hittar i vårt kalendarium. Pax et bonum! (Frid och allt gott!)

Utforska Tyresös vandringsleder

Våra vandringsleder finns utmärkta i appen Naturkartan.

Till Naturkartan

Vandring med Frälsarkransen

Vandring med Frälsarkransen utgår från Frälsarkransens pärlor, ett radband skapat av Martin Lönnebo. Det finns elva meditationsplatser i parken att stanna till vid. Platserna är utmärkta med en pärla som vilar på en pelare i granit. På varje stolpe finns tre plaketter – en om pärlans betydelse i form av en kort bön, de övriga två med texter om slottet, den engelska parken och naturen. Lätt terräng. Här finns karta. Gå till pärlorna i valfri ordning.

Pärljakt med Frälsarkransen

För barn i åldrarna 4-8 år. Hämta pilgrimspasset ”Pärljakten” i pilgrimscaféet och leta reda på pärlorna i parken. När du är klar får du ett Pärljaktsdiplom! En aktivitet för vuxen och barn tillsammans.

Vattnets kraft

Vandringen är 9 km lång och passerar de tre vattenfall som finns runt Albysjön i Tyresö. Vid vattenfallen fanns tidigare kvarnhjul som drev kvarnar och industri. Dessa tre kvarnhjul pryder Tyresö kommunvapen. Leden lämpar sig för de som kan gå längre sträckor i bitvis svår terräng på mindre stigar. Leden är delvis utmärkt i terrängen. Här finns karta.

Nyckelvandringen 

Nyckelvandringen är 11,5 km och utgår från pilgrimens sju nyckelord: frihet, enkelhet, tystnad, bekymmerslöshet, långsamhet, andlighet och delande. Vandringen går genom vacker natur längs Albysjön och Fatburen. Leden lämpar sig för de som kan gå längre sträckor i bitvis svår terräng på mindre stigar. Leden är delvis utmärkt i naturen. Här finns karta.

Munkvandringen 

Munkvandringen är 4 km. Vandringen bygger på Franciskus av Assisis tankar om frid och fred. En kortare vandring med en del branta partier i skog och längs väg. Kan anpassas för både vuxna och mindre barn, dock ej barnvagn. Medelsvår terräng. Leden är delvis utmärkt i naturen. Här finns karta.

Obs! mellan meditationsplats nr 2 och 3 har flera träd ramlat vilket innebär att där finns skyltar uppsatta att ”du går här på egen risk”. Var uppmärksam när du går där eller välj att korta av vandringen och gå Brakmarsvägen direkt till meditationsplats nr 4.

Drottning Kristinas pilgrimsled

Drottning Kristinas pilgrimsled är 15 km lång och sammanfaller delvis med Sörmlandsleden vid Alby friluftsgård. Den har fått sitt namn efter vår svenska drottning Kristina, som hade anknytning till Tyresö, där en av hennes förmyndare, Gabriel Oxenstierna, var slottsherre. Leden kan vara en träning inför din vandring till pilgrimsmål som Nidaros, Vadstena, Assisi eller Santiago de Compostela. Lätt terräng, fungerar med barnvagn och cykel. Leden är delvis utmärkt i naturen. Här finns karta.

Foto: Linus Sundahl-Djerf

Nyfiken på pilgrimsvandring?

Att pilgrimsvandra är att ge sig själv tid till gemenskap och reflektion där kropp och själ är med i processen.

Aktuella pilgrimsvandringar

Vi arrangerar regelbundet vandringar och andra pilgrimsaktiviteter. Se datum för våra organiserade vandringar.

Film: Följ med på Munkvandringen

Vill du veta hur det går till på en av våra vandringar? Följ med på Munkvandringen, en fyra kilometer lång pilgrimsvandring vid Tyresö slott och runt Fatburen. Vandringen utgår från munken Franciskus bön. Pilgrimsledare: Sofia Olsson.

Pilgrimsliv på andra platser

Det finns flera pilgrimsleder och pilgrimscentra i Sverige. Läs mer hos Riksförbundet Pilgrim i Sverige eller hos Stockholms stift för fler pilgrimsplatser och leder i Stockholms närområde.