Mötesklubba på psalmbok

Så styrs församlingen

Här kan du se vilka förtroendevalda som sitter i kyrkofullmäktige och kyrkoråd, samt ta del av församlingens vision och mål.

Kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige utser ett kyrkoråd, där även kyrkoherden ingår. Kyrkorådet är församlingens styrelse och ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission.

Läs mer här om hur Svenska kyrkan styrs.

Ryggen av en kvinna i varmt kvällsljus, fotad i motljus.

Församlingens vision

Där människor möts. Med grunden i vår kristna tro och i vårt uppdrag som kyrka ska vi vara en församling som präglas av medmänsklighet, hållbarhet och hopp med utgångspunkt i allas lika värde. Tyresö församling ska vara en trygg och meningsfull plattform för samvaro och gemenskap.

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga, vilket betyder att du som är medlem i Svenska kyrkan har rätt att vara med på fullmäktiges möten och ställa frågor. Kyrkofullmäktige har 33 ordinarie ledamöter och 14 ersättare. Kyrkofullmäktige beslutar bland annat om församlingens policy- och budgetfrågor.

Kyrkofullmäktige i Tyresö församling 2022-2025

Kristjan Vaigur (S)

Sigurd Sjöblom (FrK)

Kristjan Vaigur
Iréne Pierazzi
Carl Johan Karlson
Birgitta Vaigur 
Sven Bergström
Petra Reinholdsson
Anita Mattsson
Christoffer Holmström
Kerstin Malmborg Jarnestedt
David Westius
Björn Persson
Anita Jonsson
Tomas Forsberg
Sara Granestrand
Rolf Åkerman
Margitha Applegate

Ragnhild Bohman
Sigurd Sjöblom
Hanne Sofia Carlsson
Göran Sundgren
Ingrid Nilsson
Catarina Johansson Nyman
Päivi Heinonen
Ann-Charlott Öström
Ann-Marie Strandell
Elisabet Stålhem Liljendahl
Eric Magnusson

Elisabet Mellström
Henrik Mellström
Per Carlberg

Eva-Karin Schönbeck
Ulla Hoffmann
Ulla Gribbe

Bo Carlberg
Anna Winblad
Mikael Fallmo
Gunilla Mellin
Stellan Josefson
Miza Landström
Niklas Wennergren
Liselotte Bremer

Lillan Edberg
Ulf Perbo
Karin Lundbeck
Agneta Hansson
Cecilia Perbo

Kyrkoråd

Kyrkorådet är församlingens styrelse och sammanträder cirka en gång per månad. Kyrkorådet har 12 ordinarie ledamöter och 7 ersättare. Kyrkoherden är en självskriven medlem.

Kyrkorådet ansvarar för att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda, det vill säga att fira gudstjänst och att bedriva undervisning, diakoni och mission.

Kyrkorådet leder och samordnar församlingens förvaltning och har tillsyn över kyrkogårdsnämndens verksamhet. Kyrkorådets sammanträden är inte offentliga, men man kan vända sig till kyrkorådet med olika ärenden och frågor.