Foto: Jesper Klemedsson/Ikon

Internationellt arbete

Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Tack vare lokala samarbeten är arbetet effektivt och handlingskraftigt.

Act Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan kämpar för en rättvis värld utan hunger, fattigdom och förtryck tillsammans med människor över hela världen. Var med och stärk människors egen förmåga att förändra och kräva sina mänskliga rättigheter. Act Svenska kyrkan arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Lokala partners gör oss starka

Vår styrka är våra lokala partners och de tusentals medarbetare som finns i ACT-alliansen. De har kunskapen, erfarenheten och lokalkännedomen. Genom dem finns vi på plats före, under och efter en katastrof.

Fem fokusområden

Act Svenska kyrkan arbetar inom fem fokusområden: försörjning och klimaträttvisa, jämställdhet och hälsa, fred och demokrati, tro och lärande, samt katastrofinsatser. Inom varje fokusområde finns många olika insatser som Act Svenska kyrkan stödjer, sammanlagt över 300 projekt i ett 40-tal länder. Det är människorna som arbetar för Act Svenska kyrkans lokala partner, så kallade changemakers, som med rätt stöd kan skapa långsiktig förändring i sina samhällen.

Läs mer

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Tre barn med skolväskor på ryggen. De ler och ser glada ut.

Bli månadsgivare – förändra liv varje dag

Med en liten gåva varje månad kan du bidra till att fler barn får gå i skolan, att människor som flyr från krig får skydd och att fler kan ta sig bort från fattigdom.

Två kvinnor som pratar med varandra.

Det här gör vi

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Skattereduktion på gåvor

Från och med den 1 januari 2022 är beloppen för skattereduktion på gåvor utökade. Det innebär att du kan få tillbaka upp till 3 000 kronor på gåvor till Act Svenska kyrkan. Varje enskild gåva ska vara minst 200 kr. Läs mer på svenskakyrkan.se/act/skattereduktion
 
Exempel på skattereduktion om du ger:

  • 200 kr/mån är skattereduktionen 50 kr/mån
  • 300 kr/mån är skattereduktionen 75 kr/mån
  • 500 kr/mån är skattereduktionen 125 kr/mån