Foto: Linus Sundahl-Djerf

Begravningsplatser i Tyresö

I Tyresö församling finns två kyrkogårdar och en begravningsplats: Bollmora kyrkogård i Lindalen, Tyresö begravningsplats vid Tyresö kyrka och slott, samt Tyresö kyrkogård, en lite mindre kyrkogård från 1600-talet där man numera endast gravsätter i gamla familjegravar.

Tre begravningsplatser i Tyresö

Bollmora kyrkogård

Bollmora kyrkogård är centralt belägen vid infarten till Tyresö centrum. I anslutning till kyrkogården finns Bollmora kapell.

Tyresö begravningsplats

Tyresö begravningsplats invigdes 1995 och är belägen i nära anslutning till Tyresö kyrka. Området har fått behålla mycket av sin naturmarkskaraktär.

Tyresö kyrkogård

Tyresö kyrkogård är belägen innanför bogårdsmuren vid Tyresö kyrka. I dag är kyrkogården fullbelagd och gravsättning sker endast i gamla familjegravar.

Begravningsplatser i närheten

Storkällans bergavningsplats

Storkällans begravningsplats tillhör Nacka församling men ligger på promenadavstånd från Tyresö centrum. Tyresö församling har avtal med Nacka församling om att få anvisa anhöriga till avlidna muslimer, som bott i Tyresö kommun, till den muslimska delen av begravningsplatsen för den som så önskar.

Strandkyrkogården

Strandkyrkogården ligger i Stockholms kommun och förvaltas av Stockholm stads kyrkogårdsförvaltning. 

Gravsättning på annan ort

I mån av plats kan man bli gravsatt på annan ort än den man är folkbokförd i. Transporten till en annan församlings begravningsplats bekostas av dödsboet.

 

Var finns graven?

På webbplatsen Svenska gravar kan du söka efter gravsatta i flera församlingar, inklusive Tyresö församling.

Sök efter grav