Foto: Källa: Digitalt museum

Kyrkoherdar genom tiderna

Från 1478 till nutid

Series pastorum

Uppgifter om präster som under medeltiden tjänstgjort i Västra Tunhem saknas med undantag av:

TYRGILS, som omnämndes 1478
NILS LYDOFSSON, som omnämndes 1481.

Mellan 1544 och 1610 finns uppgifter om följande kyrkoherdar:
SVENO LAURENTII (eller MICHAELIS) 1544-1562
var också ordinarius över Värmland, Dalsland, Väne Åse, och Kållands härader från 1557, möjligen endast i två år.

ANDREAS CAROLI från 1562.

ANDREAS JOHANNIS (eller MAGNI) omnämndes 1575, underskrev Uppsala mötes beslut 1953.

LAURENTIUS var kyrkoherde före 1610.

Från 1610 har följande kyrkoherdar tjänstgjort:

1.       LAURENTIUS ANDREAS GROTTE        1610-1647

2.       ANDREAS LAURENTIUS GROTTE        1649-1664

3.       PETRUS GROTTE                                    1665-1682

4.       ERICUS OMOENIUS                                1683-1701

5.       ASMUND SCARIN                                    1702-1711

6.       OLOF KARLANDER                                  1712-1740

7.       PETRUS BREANDER                                 1742

8.       ANDERS FORSENIUS                               1744-1781

9.       ANDERS HELLSTENIUS                           1783-1793

10.   GUSTAF SEGERDAHL                               1796-1798

11.   GUSTAF BJÖRNDAHL                              1800-1807

12.   NILS PETER NORRMAN                           1810-1846

13.   NATHANAEL WALLIN                              1848-1882

14.   CLAES JOHAN LJUNGSTRÖM                1872-1882

15.   JOHAN BLOMQVIST                                1885-1920

16.   ADOLF KLOO                                            1921-1949

17.   SVEN DANELL                                           1949-1955

18.   THORSTEN NUNSTEDT                           1956-1970

19.   HOLGER BENETTSSON                            1970-1973

20.   RUNE EKENVI                                            1973-1985

21.   LENNART FRIDEFORS                             1985-2009

22.   MANNE BENNEHED                                 2010- 2020


23.   ELISABETH TENGLER                               2021-