Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkoherdar genom tiderna

Från 1478 till nutid

Series pastorum

Uppgifter om präster som under medeltiden tjänstgjort i Västra Tunhem saknas med undantag av:

TYRGILS, som omnämndes 1478
NILS LYDOFSSON, som omnämndes 1481.

Mellan 1544 och 1610 finns uppgifter om följande kyrkoherdar:
SVENO LAURENTII (eller MICHAELIS) 1544-1562
var också ordinarius över Värmland, Dalsland, Väne Åse, och Kållands härader från 1557, möjligen endast i två år.

ANDREAS CAROLI från 1562.

ANDREAS JOHANNIS (eller MAGNI) omnämndes 1575, underskrev Uppsala mötes beslut 1953.

LAURENTIUS var kyrkoherde före 1610.

Från 1610 har följande kyrkoherdar tjänstgjort:

1.       LAURENTIUS ANDREAS GROTTE        1610-1647

2.       ANDREAS LAURENTIUS GROTTE        1649-1664

3.       PETRUS GROTTE                                    1665-1682

4.       ERICUS OMOENIUS                                1683-1701

5.       ASMUND SCARIN                                    1702-1711

6.       OLOF KARLANDER                                  1712-1740

7.       PETRUS BREANDER                                 1742

8.       ANDERS FORSENIUS                               1744-1781

9.       ANDERS HELLSTENIUS                           1783-1793

10.   GUSTAF SEGERDAHL                               1796-1798

11.   GUSTAF BJÖRNDAHL                              1800-1807

12.   NILS PETER NORRMAN                           1810-1846

13.   NATHANAEL WALLIN                              1848-1882

14.   CLAES JOHAN LJUNGSTRÖM                1872-1882

15.   JOHAN BLOMQVIST                                1885-1920

16.   ADOLF KLOO                                            1921-1949

17.   SVEN DANELL                                           1949-1955

18.   THORSTEN NUNSTEDT                           1956-1970

19.   HOLGER BENETTSSON                            1970-1973

20.   RUNE EKENVI                                            1973-1985

21.   LENNART FRIDEFORS                             1985-2009

22.   MANNE BENNEHED                                 2010-