Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Västra Tunhems pastorat Besöks- och postadress: Granåsvägen 22, 46833 Vargön Telefon: +46(521)265850 E-post till Västra Tunhems pastorat

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Återanvändning av gravvårdar

Det finns goda skäl till att återanvända en gravvård. Vi sparar på miljön genom att inte producera nytt samtidigt som ett äldre hantverk och kulturarv bevaras för framtiden. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigare.

Återanvändning av gravvårdar

Att nytillverka en gravsten kräver sju gånger mer energi än en gammal som återanvänts. Att återupplåta gravstenar går därför hand i hand med vårt övriga miljötänk.

Det finns ett stort utbud av gravstenar, både mindre och större, gravar med grusyta, gravar med speciell utformning.

Det gravrättsinnehavaren får bekosta genom att överta en befintlig sten är alltså frakt, nedslipning och inskription av ett nytt namn.

Vanliga gravstenar

När en gravplats återlämnas tillfrågas gravrättsinnehavaren om gravstenen får återanvändas. Om gravrättsinnehavaren ger sitt godkännande, och vi bedömer att det är en bra gravsten för återanvändning, så låter vi den stå kvar.

Det kostar ingenting att ta över en befintlig gravvård.

Kulturhistoriska gravar

Enligt den kulturhistoriska inventeringen så skall många gravar bevaras för all framtid, i förlängningen betyder det att vissa gravar/kvarter står still och kostar pengar.

Därför upplåter vi vissa Kulturhistoriska gravar med dispositions-avtal, dvs. att det som gör graven kulturhistoriskt intressant får ej tas bort eller förändras. Det kan röra sig om tidstypisk karaktär, staket, eller en titel. Det kan också vara så att graven ligger i ett kvarter där områdets karaktär skall bevaras, t. ex ett område med grusgravar.

Det kostar ingenting att överta en Kulturhistorisk grav.

Nedslipade stenar

Kyrkogårdsförvaltningen har slipat ned ett antal gravstenar på våra kyrkogårdar för att man lättare skall kuna föreställa sig ett annat namn på gravstenen. Dessa stenar kan vara både vanliga och kulturhistoriskt intressanta.

Vid upplåtelse av en nedslipad sten debiteras en avgift.

Vill du veta mer kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen.

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef
Ulf Eklund
Tel: 0521-26 58 55
Mobil: 070-207 49 99

Assistent
Helen Wiik Andersson
Tel: 0521-26 58 56

Besöksadress:
Vargöns kyrka
Granåsvägen 22
468 33 VARGÖN

Västra Tunhems kyrkogård
Tel: 0520-42 11 01
Mobil: 0733-72 25 73
Mobil: 0727-18 75 12

Gärdhems kyrkogård
Tel: 0520-35 830
Mobil: 070-394 86 32

Väne Åsaka kyrkogård
Tel: 0520-42 42 60
Mobil: 076-830 10 89

Vänersnäs kyrkogård
Tel: 0521-22 20 01
Mobil: 070-577 43 64

Norra Björke kyrkogård
Mobil: 070-279 44 23