Meny

Återanvändning av gravvårdar

Det finns goda skäl till att återanvända en gravvård. Vi sparar på miljön genom att inte producera nytt samtidigt som ett äldre hantverk och kulturarv bevaras för framtiden. Dessutom är det ekonomiskt fördelaktigare.

Återanvändning av gravvårdar

Att nytillverka en gravsten kräver sju gånger mer energi än en gammal som återanvänts. Att återupplåta gravstenar går därför hand i hand med vårt övriga miljötänk.

Det finns ett stort utbud av gravstenar, både mindre och större, gravar med grusyta, gravar med speciell utformning.

Det gravrättsinnehavaren får bekosta genom att överta en befintlig sten är alltså frakt, nedslipning och inskription av ett nytt namn.

Vanliga gravstenar

När en gravplats återlämnas tillfrågas gravrättsinnehavaren om gravstenen får återanvändas. Om gravrättsinnehavaren ger sitt godkännande, och vi bedömer att det är en bra gravsten för återanvändning, så låter vi den stå kvar.

Det kostar ingenting att ta över en befintlig gravvård.

Kulturhistoriska gravar

Enligt den kulturhistoriska inventeringen så skall många gravar bevaras för all framtid, i förlängningen betyder det att vissa gravar/kvarter står still och kostar pengar.

Därför upplåter vi vissa Kulturhistoriska gravar med dispositions-avtal, dvs. att det som gör graven kulturhistoriskt intressant får ej tas bort eller förändras. Det kan röra sig om tidstypisk karaktär, staket, eller en titel. Det kan också vara så att graven ligger i ett kvarter där områdets karaktär skall bevaras, t. ex ett område med grusgravar.

Det kostar ingenting att överta en Kulturhistorisk grav.

Nedslipade stenar

Kyrkogårdsförvaltningen har slipat ned ett antal gravstenar på våra kyrkogårdar för att man lättare skall kuna föreställa sig ett annat namn på gravstenen. Dessa stenar kan vara både vanliga och kulturhistoriskt intressanta.

Vid upplåtelse av en nedslipad sten debiteras en avgift.

Vill du veta mer kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen.

kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdschef

Ulf Eklund
Mobil: 070-207 49 99


Assistent

Helen Wiik Andersson
Tel: 0521-26 58 56

E-postadress: tunhem.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Besöksadress:
Vargöns kyrka
Granåsvägen 22
468 33 VARGÖN

Västra Tunhems och Vänersnäs kyrkogård må-fr 09.30-11.30
Tfn: 0520-42 11 01, 0733-72 25 73
Arbetsledare Anneli Isberg tfn: 073-325 25 73


Gärdhems kyrkogård, tfn:  070-394 86 32
Väne Åsaka kyrkogård, tfn: 076-830 10 89
Norra Björke kyrkogård, tfn: 070-394 86 32
Arbetsledare Ulf Alexandersson tfn: 070-394 86 32