Foto: Amer Kapetanovic

Patos - Kyrkan agerar genom ACT

Att skapa möjligheter för en bättre värld och bättre förutsättningar för andra människor. Det är en del av fundamentet i den kristna tron. Kvartetten Barbro Gustavsson, Birgitta Simson, Elisabeth Samuelsson och Lisbeth Forsgård är med och omsätter det i praktiken genom att vara engagera sig som samordnare och genomföra ACT Svenska kyrkans många olika initiativ i Trollhättan.

ACT ALLIANSEN ÄR en global koalition av kyrkor som aktivt jobbar med biståndsarbete på en mängd områden. Globalt består den av drygt 140 medlemmar med aktiviteter i 120  länder. Initiativet till ACT började under tidigt 1990-tal då humanitära kriser blev alltmer  komplexa, och många biståndsorganisationer insåg att det skulle krävas en allt större  koordinering för att möta de problem som fanns.
Organisationerna WCC (World council of churches) och LWF (Lutheran world federation)  hade börjat lägga grunden för ACT, men det skulle dock dröja fram tills 2009 innan organisationen tog den form som den har idag. BAKOM ACT, "Action by churches together alliance", finns visionen att skapa ett nätverk av kyrkor runt om i världen som tillsammans kan jobba både effektivt och snabbt vid katastrofer och göra punktinsatser där människor far illa. Samtidigt ska det finnas en långsiktighet i arbetet, både globalt och lokalt.
Birgitta, Barbro, Lisbeth och Elisabeth är med och driver arbetet i Trollhättan. Birgitta Simson är diakon i Skogshöjdens kyrka och Barbro Gustavsson är präst i Lextorpskyrkan, medan Lisbeth Forsgård och Elisabeth Samuelsson är pensionärer som jobbar ideellt inom  kyrkan sedan många år tillbaka.
– Jag brinner för detta och innan ACT bildades var jag engagerad i Lutherhjälpen, berättar Elisabeth, som precis som Lisbeth nu är ett av ACT:s internationella ombud.
– Jag har varit engagerad inom det här området sedan Lextorpskyrkan byggdes. Och det är väl 50 år nästa år, skrattar Lisbeth. Birgitta och Barbro har också jobbat länge med ACT, och var aktiva redan under tiden då kyrkans motsvarande verksamhet organiserades genom Lutherhjälpen. På samma sätt som tidigare kan du bidra till det internationella  arbetet genom exempelvis kollekt, lotterier – eller helt enkelt genom att vara medlem i Svenska kyrkan. En betydande del av medlemsavgiften används till sociala insatser både här hemma genom diakonin, och ute i världen via ACT.
– Delvis jobbar ACT med katastrofarbete, som nu är jätteaktuellt i Ukraina, men också på flera andra håll i världen. Det är i Yemen, det är i norra Afrika. Det är inte begränsat till endast en pågående katastrof, utan vi jobbar långsiktigt också tillsammans med statliga Sida för att stödja uppbyggnaden av demokratiska samhällen. Vi satsar bland annat på  utvecklingen av jordbruk för att motverka torka och svält, och vi jobbar också väldigt  mycket med barn. Exempelvis för att öka tryggheten för flickor som lever under hot,  berättar Barbro, som i hela sitt liv haft ett engagemang för internationella frågor och för  att motverka orättvisor och förtryck. Även Birgitta Simson lyfter fram hur kyrkans  internationella hjälparbete går till.
– Vi jobbar inte som vissa kanske har en föreställning om; att man åker härifrån och hjälper till på plats. Istället har  ACT samarbetspartners på de platser där det behövs insatser. 

UNDER 2022 HAR ACT Svenska kyrkan fem fokusområden:
Försörjning och klimaträttvisa, Jämställdhet och hälsa, Fred och demokrati, Tro och lärande samt Katastrofinsatser. Fokusområdena är fördelade lite olika beroende på hur situationen ser ut i olika länder ute i världen. Till varje land knyts också de lokala hjälporganisationerna som ser till att hjälp och utvecklingsinsatserna når fram på ett bra sätt. Det lokala  engagemanget för internationellt hjälparbete via ACT är stort i Trollhättan.
– Vi har många engagerade människor i församlingen, som Lisbeth och Elisabeth, och många andra människor från stan. Under ett år är det upp emot 40 personer som på olika sätt är med runt våra arrangemang, insamlingar och aktiviteter. Även en hel del företag bidrar till verksamheten. Bland annat är det många som hjälper till genom att skänka gåvor  till våra lotterier, berättar Birgitta Simson.
En utmaning är att få fler unga att vara med och driva arbetet.
– Det är svårt att få unga människor att vara långvarigt aktiva. De är gärna med och gör punktinsatser, men unga vuxna på väg någonstans i livet är av naturliga skäl svåra att nå. Och där kanske vi får tänka om på sikt, konstaterar Birgitta