Trollhättans kyrka vinter
Foto: Ulf Sundberg

Lextorps församling

Lextorpskyrkan i Trollhättan, Lantmannavägen 155. Gudstjänst firas varje söndag kl. 11 på svenska och kl. 14 på finska. Eventuella förändringar ser du i kalendern "På gång" .

Lextorpskyrkans form påminner om tältets form, antingen man befinner sig i kyrkan eller utanför. Det är en hög arkitektonisk och konstnärlig kvalitet och en tidstypisk utformning.

24 september 1973 invigdes kyrkan tillsammans med klockstapeln av biskop Helge Brattgård och det är Karl Erik Ydeskog som är arkitekt. Kyrkan är i en nutid gotik stil.

 

 

Framtiden bor hos oss

Nätverket som samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och mångkulturella stadsdelar.