Förtidsröstning i Kyrkans hus 2017
Foto: Ulf Sundberg

Kyrkoval, Trollhättans pastorat

Vid kyrkovalet 2017 röstade 16,67 % i Trollhättans pastorat. Det är en ökning med 6,12% från valet 2013. Totalt röstade 3 682 personer i valet 2017. Söndag den 19 september 2021 är det kyrkoval igen.

Valresultat 2017

Arbetarpartiet Socialdemokraterna  43,33 %

Öppen Kyrka - en kyrka för alla 24,60 %

Borgeligt alternativ 18,70 %

Sverigedemokraterna 7,55 %

Frimodig kyrka 3,50 %

Kristdemokrater i Svenska kyrkan 2,33 %

Nomineringsgrupper inför kyrkovalet 2017

De sex grupper är det som är representerade i  kyrkofullmäktige 2018-2021:

Arbetarpartiet - Socialdemokraterna. Läs mer kyrkopolitiskt program 2018-2021,

Borgligt alternativ, (tidigare kyrkligt alternativ). Läs mer borgerligtalternativ.nu/ 

ÖPPEN KYRKA-en kyrka för alla. Läs mer oppenkyrka.se/trollhattan/

Kristdemokrater i Svenska kyrkan. Läs mer www.enlevandekyrka.se

Frimodig kyrka. Läs mer www.frimodigkyrka.se

Sverigedemokraterna. Läs mer www.trollhattan.sd.se