Satsa på lökväxter & perenner

Istället för att driva upp ettåriga plantor i växthus kan du välja perenner och lökväxter som blommar år efter år. Det ger en mer klimatsmart gravskötsel, som dessutom kostar mindre.

Under våren 2018 lanserar Kyrkogårdsförvaltningen i Trollhättan ett fyraårigt gravskötselalternativ. Säsongsplanteringar ersätts av perenner och lökväxter, som blommar i olika omgångar.

– Vi älskar att plantera och göra det fint på våra gravplatser, men samtidigt innebär växthusodlade växter en extra miljöbelastning i form av bland annat uppvärmning, gödning och transporter. Därför vill vi erbjuda ett alternativ som är mer skonsamt, säger biträdande kyrkogårdschef Pia Dosé.

Klimatalternativet innebär att totalt åtta planteringsomgångar av penséer och sommarblommor försvinner.

– Med tanke på att vi hanterar omkring 5 000 gravar på Håjum och Götalunden så minskar miljöbelastningen rejält. Bara inför en vanlig vårplantering beställer vi 50 000 penséer, påpekar Pia Dosé.

KOSTNADEN FÖR ETT klimatavtal hamnar omkring 2 000 kronor lägre under en fyraårsperiod, jämfört med det traditionella gravskötselavtalet.

– Självklart innebär även det mer klimatsmarta alternativet en vacker gravrabatt med det lilla extra. Vi har lite olika alternativ beroende på storlek, säger Pia.

Den klimatsmarta rabatten ramas in av en kant i metall, som underlättar skötseln och minskar behovet av maskiner. Graven görs höstvacker med vackra kvistar och ljuständning till Allhelgona ingår också.

ANMÄL INTRESSE SENAST 15 APRIL

Du som är intresserad av ett mer klimatsmart gravskötselavtal redan i år kan göra en intresseanmälan senast den 15 april. Läs mer på svenskakyrkan.se/trollhattan/kgf

Visningsrabatter finns på Håjums begravningsplats i följande kvarter:
Gullregnet, gravnr: 2253, 2208. Buxbomen, gravnr: 1787, 1786. Enen, gravnr: 6414. Rödeken, gravnr: 9232, 9238, 9194
Har du frågor, ring Pia Dosé, 0520-47 30 05 eller Roger Patriksson, 0520-47 30 04