Internationellt arbete

Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan också internationellt där vi verkar under namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Svenska kyrkan i utlandet (SKUT) vänder sig till dig som är ute och resor eller bor utlands och vill ha någon att prata med på sitt eget språk

Svenska kyrkans internationella arbete har två ansikten   
Dels handlar det internationella arbetet om en värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Idag samlas allt under namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Medel till hjälparbete samlas in i Fastekampanjen och Julkampanjen som är de två stora insamlingarna varje år samt i söndagens kollekt som går till olika ändamål. 

Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar med den världsvida organisationen actalliance.
  
Läs mer om Svenska Kyrkans internationella arbete...       

Svenska Kyrkan i Utlandet. 
SKUT vänder sig till dig som är ute och reser vill ha någon prata med på sitt eget språk, vare sig det handlar om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. På sin hemsidan skriver SKUT: ”Att vara kyrka för de svenskar som är bosatta eller bara tillfälligt vistas utomlands. Att vara en folkkyrka, som vill ta ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar.”

Läs mer om SKUT...