Framtiden bor hos oss

Nätverket "Framtiden bor hos oss" samlar distrikt och församlingar i Svenska kyrkan i mångreligiösa och -kulturella stadsdelar. Där är Svenska kyrkan i Trollhättan med genom sitt arbete i Lextorps församling. Hos oss tar det nya samhället och den nya kyrkan form. Klicka här så kan du läsa mer om arbetet samt om den nya boken som kom för ett tag sedan.

Boken är klar

Nu är den här; boken "Framtiden bor hos oss - metoder och förhållningssätt i urbana mångfaldsförsamlingar i Svenska kyrkan". Författare är medarbetare i nätverket.

I tio kapitel beskriver författarna olika förhållningssätt som kan hjälpa oss att bättre hantera konfliktytor, leva med olikheter och hitta en gemensam, bärkraftig och inkluderande identitet i församlingar i Svenska kyrkan präglade av mångfald.

Exempel på kapitelrubriker är:

- Tillsammans i lokalsamhället. Om samverkan: Varför? Hur?  
- Öppet här och nu - Kontextuellt förhållningssätt. Flexibilitet.
- Att vara där det skaver: Att vara i friktionen är en bra plats att vara på. En kyrka där allt inte är perfekt som en del av metoden. 
- Den gemensamma förståelsen.  - Kulturbygge, församlingsinstruktioner, verksamhetsidé. Arbetslag och medarbetare. Organisation och teologi. Praktiker som alla bär. 
- Världens mässor - Gudstjänst i Korsvägen - Krock mellan olika former av kyrklighet. Krock mellan olika sätta att fira gudtjänst blir ett nytt sätt. Predikan/ Gudstjänst. 
- Visionär kommunikation i mångfald. Hur får vi in mångfalden? Bredd; missionsuppdraget. Varför ser det ut som det gör? Hur skulle det kunna se ut? Vill vi? Kommunikationsvisionen hjälper medarbetare att inte främst spegla verksamheterna, utan att utveckla dem. 
- Att våga Gå på vatten – att tro på det omöjliga. Att vara i visionen istället för i pusslet/det organisatoriska. Våga säga ”vi tror på detta”. Vi är alla kallade att gå på vatten. I vår tid inte minst i en tid av kaos och murar är det vår kallelse.  
- Tro som överbryggare. Tro som kraft och motståndskraft/Interreligiöst arbete Den som kommer är inget objekt utan subjekt. Ett jämlikt möte gör något med båda parter. Vi blir något nytt tillsammans. 

Många författare
Vi är många i nätverket FBHO som jobbat med innehållet. I bokens kapitel delar medarbetare – präster, diakoner, pedagoger, kyrkoherdar m fl i FBHO-församlingarna – exempel från verkligheten, från den mångfaldsvardag där vi jobbar. Christina Byström och Johanna Linder, nätverkets samordnare, har skrivit de löpande kapitel-texterna som vart och ett avslutas med en teologisk reflektion skriven av Henrik Törnqvist, församlingsherde i Bergsjöns församling i Göteborg och ordförande för FBHO:s styrgrupp.

Boken ges ut av Argument förlag och kan beställas via förlagets hemsida. Länk här

På nätverkets blogg "Framtiden bor hos oss" delar vi avsnitt ur boken. 

Mer information om Framtiden bor hos oss