Brittas Salong

Inspirerande föreläsningar och mänskliga möten

Välkommen till Brittas Salong, där vi tillsammans med inspirerande föreläsare
får nya perspektiv på livet och vardagen. Brittas Salong, som arrangeras av Svenska Kyrkan i Trollhättan och finansieras av Britta Lundqvists Stiftelse, är en mötesplats där det alltid finns trevliga människor och spännande föreläsare, som gjort olika resor i livet.

Brittas Salong startar med Afternoon Tea, bestående av en uppsjö av godsaker, innan våra namnkunniga föreläsare intar scenen.

Evenemanget riktar sig till dig över 60 år som har lämnat yrkeslivet bakom dig.
Känn dig varmt välkommen och vänta inte med att köpa biljett. Antalet platser i Brittas Salong är begränsat. 

För att hitta information om kommande program och biljettförsäljning, klicka här.

Vem var Britta?

Redan som 20-åring tog Britta Lundqvist 1965 klivet in som vd i familjeföretaget Lundqvist Byggförvaltning AB. Detta sedan hennes pappa Einar, som lett företaget sedan han grundade det i slutet av 1930-talet, gått bort som 65-åring. Britta hade just avslutat Handelsgymnasiet i Trollhättan och tillsammans med mamma Märtha ledde hon företaget vidare med uppbackning av de då drygt 20 anställda, som alla kände en stor lojalitet till ägarfamiljen. 

Eftersom Britta inte hade egna barn valde hon, i samråd med sin mamma och företagsledningen, att utforma ett testamente som innebar att Brittas tillgångar vid hennes bortgång skulle förvaltas av en stiftelse i hennes namn med syfte att stödja äldre och behövande i Trollhättans kommun. Britta visade själv alltid ett stort hjärta och ett personligt engagemang för företagets många äldre hyresgäster när de exempelvis drabbades av sjukdom. 

Britta Lundqvist på sitt kontor
Britta Lundqvist på sitt kontor

Stiftelsen äger Lundqvist Byggförvaltning AB och stiftelsens medel, som är avkastningen från bolaget, förmedlas utifrån stiftelsens stadgar bland annat i form av bidrag till Svenska kyrkan i Trollhättan. Brittas pappa Einar hade under sin livstid ett stort engagemang i kyrkan och var bland annat kyrkvärd i Trollhättans kyrka. 

Efter Brittas hastiga bortgång 1999, då hon endast var 54 år gammal, har stiftelsen via kyrkans verksamhet bidragit till en mängd aktiviteter och stödinsatser för äldre och behövande i Trollhättans kommun. Brittas Salong, som syftar till att skapa en ny och inspirerande mötesplats för Trollhättebor som passerat 60-årsstrecket och slutat jobba, är det senaste i raden av initiativ som bland annat motverkar ensamhet.

Mamma Märtha, som avled 2007, instiftade i sitt testamente en separat stiftelse till förmån för medicinsk hjärnforskning vid svenska universitet.

 

Välkommen till Brittas Salong, med livet i fokus

Inspirerande föreläsningar och mänskliga möten under våren 2024.