Foto: Magnus Aronsson/Ikon

Var med och läs bibeln under fastan