Får vi be om 2 minuter?

Undersökningen tar bara ett par minuter och är helt anonym!

Hur gammal är du?

Är du medlem i Svenska kyrkan?

Tillhör du Träslövs församling?

Hur ofta går du i kyrkan?

Om du svarade aldrig eller sällan i föregånde fråga, varför inte? (fyll i ett eller flera alternativ)

Skulle du vilja hjälpa till frivilligt?