Träslövsläge kyrka

Träslövsläge

Träslövsläge kyrka är uppförd helt i trä och får ta in 250 personer. Kyrkan är byggd av Bröderna A & C W Gustafsson, Borås, efter ritningar av arkitekt Sigfrid Ericson, Göteborg. Kostnaden blev 38 000 kr. Kyrkan har genomgått flera renoveringar, vid renoveringen 1984 byggdes församlingshemmet ihop med kyrkan och vid renoveringen 1995 togs de två främre bänkarna bort, läktaren gjordes om för att få plats med den nya orgeln.

Kyrkans tillkomst
Redan 1910-talet hade önskemål framkommit om att få bygga en kyrka i Träslövsläge. Befolkningen i Fiskläget var mycket kyrksam och de, som ville fira gudstjänst, hade att vandra den 8 km långa vägen till församlingskyrkan i Träslöv.


Grundplåten till ett kyrkbygge på Träslövsläge blev en kollekt, som togs upp i Träslövs kyrka juldagen 1913. Genom gåvor från enskilda och från de olika församlingarna i Göteborgs stift, fortsatte man att samla pengar till kyrkbygget.

År 1919 hölls gudstjänster i Fisklägets skola. Detta skedde på initiativ av Orvar Nelson, som var vice pastor i Varberg och adjunkt i Träslöv.
Det dröjde in på 1920-talet innan arkitekt Sigfrid Ericsson anlitades att göra ritningar till kyrkan. Han var rektor för Slöjdföreningens skola i Göteborg och hade bl a ritat Masthuggskyrkan i Göteborg.

Träslövsläge kyrka
Gamla bilder över Träslövsläge kyrka innan tillbyggnad

Den 6 december 1926 ringde Fisklägets kyrkklocka för första gången, och på juldagen samma år hölls den första gudstjänsten.

Måndagen den 29 augusti 1927 ljöd den långa biskopsringningen, som kallade till invigning av den nya kyrkan. Församlingens kyrkoherde Daniel Söhrman skrev i en redogörelse: ”Den 29:e augusti hissades flaggan med det gula korset, vår vackra svenska flagga allmänt i topp, på båt i hamn och på stång vid hem i Träslövs fiskläge. De lång fisketurerna ut till Anholt inställdes den dagen. Det var en stor högtidsdag så måndag det var. Stiftets biskop skulle komma till ”läget” för att viga den nya helgedomen till dess heliga ändamål. Församlingen sjöng ”O huru ljuvlig är din boning, Herre kär”. Biskop E H Rodhe talade över ordet i Jos 24:15 ”Jag och mitt hus vilja tjäna Herren” och kontraktsprosten A Z Hammarberg predikade över i Psaltaren 5:8 ”Men jag får gå in i Ditt hus genom Din stora nåd, jag får tillbedja i Din fruktan, vänd mot Ditt heliga tempel”. 

Kyrkans tillkomst
Redan 1910-talet hade önskemål framkommit om att få bygga en kyrka i Träslövsläge. Befolkningen i Fiskläget var mycket kyrksam och de, som ville fira gudstjänst, hade att vandra den 8 km långa vägen till församlingskyrkan i Träslöv. 

Grundplåten till ett kyrkbygge på Träslövsläge blev en kollekt, som togs upp i Träslövs kyrka juldagen 1913. Genom gåvor från enskilda och från de olika församlingarna i Göteborgs stift, fortsatte man att samla pengar till kyrkbygget.

År 1919 hölls gudstjänster i Fisklägets skola. Detta skedde på initiativ av Orvar Nelson, som var vice pastor i Varberg och adjunkt i Träslöv.
Det dröjde in på 1920-talet innan arkitekt Sigfrid Ericsson anlitades att göra ritningar till kyrkan. Han var rektor för Slöjdföreningens skola i Göteborg och hade bl a ritat Masthuggskyrkan i Göteborg.
Den 6 december 1926 ringde Fisklägets kyrkklocka för första gången, och på juldagen samma år hölls den första gudstjänsten.

Måndagen den 29 augusti 1927 ljöd den långa biskopsringningen, som kallade till invigning av den nya kyrkan. Församlingens kyrkoherde Daniel Söhrman skrev i en redogörelse: ”Den 29:e augusti hissades flaggan med det gula korset, vår vackra svenska flagga allmänt i topp, på båt i hamn och på stång vid hem i Träslövs fiskläge. De långa fisketurerna ut till Anholt inställdes den dagen. Det var en stor högtidsdag så måndag det var. Stiftets biskop skulle komma till ”läget” för att viga den nya helgedomen till dess heliga ändamål. Församlingen sjöng ”O huru ljuvlig är din boning, Herre kär”. Biskop E H Rodhe talade över ordet i Jos 24:15 ”Jag och mitt hus vilja tjäna Herren” och kontraktsprosten A Z Hammarberg predikade över i Psaltaren 5:8 ”Men jag får gå in i Ditt hus genom Din stora nåd, jag får tillbedja i Din fruktan, vänd mot Ditt heliga tempel”. 

Det gamla altarkorset med törnekronan och svepningen, kommer från Träslövs kyrka och bars ned av fiskaren Julius Augustsson "Julles" och tjänstgjorde som altarprydnad till år 1951 då det placerades vid norra sidan framme vid koret och ersattes av en altartavla av Joël Mila. 
Han målade samma år hela kyrkans innertak och hämtade ansiktsdragen från människor i bygden.
Samtidigt med att kyrkans innertak målades byggdes en ny orgel av John Grönvall, Lilla Edet. 

Träslövsläge kyrka
Storgatan 46
432 75 Träslövsläge
tel (exp) 0340-201030

Träslövsläge kyrka
Gamla bilder över Träslövsläge kyrka

vaktmästare Annika Pettersson
0340-201043

Hitta till Träslövsläge kyrka