Träslövs församlings kyrkoråd

Mandatperiod 2022-2025.

Övre raden från vänster

Carina Tideman, ersättare

Håkan Victorsson, ersättare

Ulla Brattgård Carlsson, ledamot

Marinette Berndtsson, ledamot

Annika Jensen, vice ordförande

Nedre raden från vänster

Magnus Romell, ledamot

Göran Barkevall, ordförande

Leif Svensson, ersättare

Per-Arne Johansson, ledamot

Kyrkorådsledamöternas hjärtefrågor

Marinette

En kyrka som är öppen och tillgänglig för alla.
En kyrka som förvaltar och sprider den kristna tron och läran.

Carina

Arbetet med barn och ungdomar.
Att finnas till för gamla och sjuka.

Leif

Gemenskapen i församlingen är viktig.
Värna om de äldre.

Magnus

Gudstjänsten behöver vara lättillgänglig för de som inte går så ofta i kyrkan.
Att stimulera viljan hos de troende att på ett personligt sätt berätta om sin tro, både i gudstjänsten och i andra sammanhang.

Annika

En inkluderande kyrka, där alla känner sig välkomna.
Att vara med att ta ansvar för miljön – att ta hand om Guds skapelse.

Ulla

Att skapa förutsättningar för att församlingens uppgifter ska kunna utföras.
Att fler ska upptäcka och vilja bli en del av församlingens gemenskap där Jesus är centrum.

Göran

En demokratisk kyrka med stort engagemang i den lokala församlingen. Att församlingsbor ska känna att man har en positiv relation till vår kyrka.

Per-Arne

Gudstjänsten i centrum. Gudstjänsten ska gestaltas så att den tilltalar och möter människor i alla åldrar i vår församling.

Håkan

Stärka människors anknytning till församlingen, så att det blir naturligt att välja t.ex. dop och konfirmation.
Vara med och ta ansvar för församlingens ekonomiska förvaltning, så att det hanteras på ett moraliskt och ansvarfullt sätt.