Foto: Ingela Svahlin

Träslövs församlings kyrkoråd

Mandatperiod 2017-2021

Från vänster

Göran Barkevall, ordförande

Magnus Romell, ledamot

Marinette Berndtsson, ledamot

Per-Arne Johansson, ledamot

Annika Jensen, vice ordförande

Carina Tideman, ersättare

Ola Bjervås, kyrkoherde

Ulla Brattgård Carlsson, ledamot

Håkan Victorsson, ersättare

Leif Svensson, ersättare, (sittande i fåtöljen)