Foto: Colourbox

Önskar Du hembesök eller enskilt samtal

Ring och boka tid med den Du önskar träffa.

Präster

Ola Bjervås 0340-21032

Kalle Svensson 0340-201033

Jacob Stille 0340-201034

Diakon: Camilla Nordh 0340-201035