Namnbyte

Svenska kyrkans internationella arbete blir Act Svenska kyrkan

I maj nästa år byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Anledningen är att det nuvarande namnet upplevs vara krånglig. Många upplever arbetet som meningsfullt, men kommer inte ihåg vilka vi är. Kännedomen om det internationella arbete som Svenska kyrkan gör är för låg.
Act betyder agera. Som kristna kan vi inte stå bredvid när människors värde kränks och skapelsens integritet hotas. Kopplingen finns också till ACT-alliansen som står för Action by Churches Together. ACT-alliansen är världens största allians av kristna organisationer och kyrkor som jobbar tillsammans för internationell diakoni samt med humanitärt arbete och påverkansarbete.
Läs mer om namnbytet