Moder Theresas fredsbön

Var med och be om fred med Moder Theresas ord, läs hela bönen här.