Träslövsläge kyrka

Livesändning

Inga offentliga gudstjänster i i våra kyrkor

Med anledning av Coronavirusets framfart måste vi tyvärr meddela att gudstjänsterna i våra kyrkor inte är öppna för allmänheten. Vi sänder istället en enklare gudstjänst från Träslövsläge kyrka på vår facebooksida om söndagarna kl 10.00. Välkommen att delta i den!

Det är viktigt att vi fortsätter be som kyrka och församling även om vi får allt svårare att möta varandra ansikte mot ansikte. Men kyrkans Herre, Jesus Kristus, är alltid mitt ibland oss och förenar oss med varandra genom tron. I hans namn fortsätter vår gemenskap och våra böner för en värld i stor nöd.

Herre, förbarma dig!