Kyrkvärd

Känner du att du skulle vilja vara med i kyrkan som kyrkvärd?

Kyrkvärden

Församlingens företrädare genom seklerna
Kyrkvärdsinstitutionen har en lång tradition inom Svenska kyrkan. Uppdraget att vara kyrkvärd har ansetts vara det förnämsta och viktigaste av kyrkans lekmannauppdrag. Många tror att kyrkvärdens uppgift är att stå som värd för kyrkan.

Ordet kyrkvärd har dock inget med värdskap eller välkomnande att göra utan kommer från ”värja”, alltså skydda, försvara. Ursprungligen var det kyrkvärdarnas huvuduppgift att vårda församlingens tillgångar. Under århundradenas lopp har generationer av kyrkvärdar bevarat och lämnat vidare välskötta och välbevarade inventarier.

Vi behöver bli fler kyrkvärdar till våra 2 kyrkor.

Om du känner starkt för detta uppdraget så kontakta kyrkoherde Ola Bjervås 0340-201032 eller expeditionen 0340-201030.