Konfirmationsanmälan

För att anmäla dig fyll i dina uppgifter här

Vi samlar i nuläget bara in de nödvändigaste uppgifterna. Läs mer på https://www.svenskakyrkan.se/traslov/infor-och-under-konfirmation

Klicka i var du vill läsa

Godkänner du/ni att vi tar foton på ditt/ert barn?

För mer information gå in på länken https://www.svenskakyrkan.se/traslov/bild-och-filmmaterial

Godkänner ni att vi visar foton på ert barn på Instagram och Facebook?

Godkänner ni överföringen till Usa angående Instagram och Facebook? https://www.svenskakyrkan.se/traslov/infor-och-under-konfirmation