Frälsarkrans

Om Frälsarkransen i Träslövs kyrka

Vandring på egen hand med Frälsarkransen, kyrkan är öppen alla dagar. Här kan du läsa om historien bakom Frälsarkransen och dess plats i Träslövs kyrka.

Artikel om Frälsarkransen i Träslövs kyrka

av Marianne Klintenberg (Tidigare diakon i Träslövs församling)

Invigningsgudstjänst söndagen den 20 september 2015

Historik, vision och tack

Frälsarkransen som vi idag högtidligt inviger här i Träslövs kyrka är ett modernt radband skapat av biskop emeritus Martin Lönnebo. Radbandet är gjort av 18 glaspärlor och tillverkas i Indien av Tara Projects enligt bestämmelserna för Fair Trade. Där ger det inkomst och förbättrade livsvillkor för många.

Martin Lönnebo har valt att låta sin royalty för Frälsarkransen förvaltas av Individuell Människohjälp IM där han inrättat en fond i sonen Jonas namn för intellektuellt funktionsnedsatta barn och ungdomar. Vi lämnar med anledning av denna dag en gåva till ”Jonas fond” ur Träslövs församlings diakonala gåvofond.

“Martin Lönnebo skapade radbandet en sommar för 20 år sedan när han båtluffade I Grekland.

En storm tvingade båten till en ö med bara 47 invånare inklusive byns präst. Martin fick tag på ett litet rum, och i det rummet började han skissa fram Frälsarkransen. Den hade funnits i hans tankar en längre tid och nu tog den form.

I dag finns Frälsarkransen på tiotusentals handleder, i fickor och i väskor. Den har hjälpt otaliga människor till fördjupad bön och innerligare Gudskontakt.”

Första gången jag höll Frälsarkransen i min hand och blev bekant med den var när jag gjorde min församlingspraktik 2002 inför antagning till diakonutbildning.

Under åren som följde fanns kransen med mig hela tiden, om inte runt handleden så låg den i min ficka och blev för mig en ständig påminnelse om Guds närvaro, ledning och beskydd i mitt liv.

Efter diakonvigning år 2003 fick jag min tjänst här i Träslövs församling. Ganska snart bjöd jag in till en samtalsgrupp för människor “mitt i livet” och under flera år använde vi Frälsarkransen och de olika böckerna som finns. Kransen i sig själv bjuder in till ett naturligt samtal om livet då kransen kan rymma allt, de är verkligen “Livets pärlor”.

På så sätt blev Frälsarkransen välkänd i vår församling och bärs av många. När vi idag inviger Frälsarkransen i vår kyrka är det med en förhoppning att den ska få betyda något för ännu fler och få bli till välsignelse för många.

Att få ta del av pärlornas betydelse och budskap i både gudstjänst och andakt, i konfirmandgrupper, barngrupper, samtalsgrupper för vuxna, och för egen stilla stund här i kyrkan när som helst alla dagar i veckan.  I alla dessa sammanhang hälsar vi alla välkomna att delta och att även använda Frälsarkransen här i kyrkan som sin egen.

Vid varje pärla här i kyrkan finns en text om pärlans budskap, en bibeltext och pärlans bön. Samma text plus lite förklaring om kransen finns i den folder som jag hoppas att ni har fått och som finns på bokbordet när ni kommer in i kyrkan. Denna folder är tänkt att ha med när man vandrar runt här i kyrkan på egen hand och att ta med hem och använda tillsammans med sin egen krans. Foldern är gratis. Kransar och böcker finns till försäljning också.

Hur kom vi då på idén att göra en Frälsarkrans i Träslövs kyrka?

Våren 2012 reste hela vårt arbetslag till Kalmar och Öland på en studieresa. Vi bodde på Kastlösa stiftsgård och i kyrkan som låg alldeles bredvid fanns Frälsarkransen som en vandring med glaspärlor i fönsternischerna. På vägen hem talade vi om detta och här föddes tanken, tänk om vi kunde göra något liknande i Träslövs kyrka!

Denna tanke stannade kvar hos mig och när jag vid ett senare tillfälle berättade om detta för min kontakt med Sensus studieförbund AnnaCarin Häägg så tyckte hon att det var en fantastisk idé som Sensus gärna stöttade. Lena Sjöberg från Sensus som är vår nuvarande kontakt har fortsatt AnnaCarins intresse för detta projekt, ”En vandring med Frälsarkransen i Träslövs kyrka”.

Vårvintern 2013 fick jag kontakt med domkyrkoförsamlingen i Kalmar där jag hade fått veta att det fanns en vandring med pärlorna i domkyrkan. Jag reste dit och mötte ett engagerat arbetslag som delade med sig mycket om hur de hade arbetat fram sin vandring. Med många foton och tankar kom jag hem och presenterade min idé för vårt arbetslag, kyrkoråd och församling.

En första kontakt med Verbum hade tagits redan tidigt av AnnaCarin, min kontakt från Sensus så vi visste att vi hade deras tillstånd att starta projektet.

Nu började mitt arbete med att skriva texter till pärlorna och dessa texter har också alla blivit godkända av Verbum, liksom tillstånd från de författare som bidragit med text till de olika bönerna. Frälsarkransen är ett eget varumärke som ägs av kyrkans bokförlag Verbum AB och tillstånd och godkännande från deras jurist är avgörande. Kathrine Bergström och Kristin Snorradottir, jurister på Verbum står bakom godkännandet.

Så till det praktiska genomförandet. Jag fick kontakt med en duktig snickare, Nils-Göran Bengtsson från Träslövsläge via Herbert Bonebjär också från Träslövsläge och med bilder från Kalmar tillverkade Nils-Göran de fina piedestalerna som pärlorna nu vilar på. Glaspärlor beställdes från Skrufs glasbruk i Småland där även Kalmar hade tillverkat sina. Jag har haft ett nära samarbete med glasblåsaren Kent Elm på Skruf. Detta är ett hantverk som noga har arbetats fram med färg och form.

Niklas Andersson tillsammans med Eva Bramstång från Unigraphic i Borås och deras fotograf Lars-Börje Arvung har arbetat fram foldrar, foton och skyltar.

När allt fanns på plats var Nils-Göran och Herbert behjälpliga med montering av piedestaler och skyltar. Att fästa glaspärlorna blev ett eget projekt som löstes på bästa sätt av Per Öberg och Therese från Öbergs glas här i Varberg.

För att öka framkomligheten i kyrkan har sidobänkarna tagits bort med tillstånd från Länstyrelsen.

Allting tar tid och måste så få göra, mycket faller på plats under resans gång. Detta projekt har av olika anledningar pågått nu under ett par år. Men med facit i hand känner vi oss väldigt glada att det blir just i år som vi får inviga vår vandring när Frälsarkransen firar 20 år och genom att det dröjde får vi nu också med den nya gröna hemlighetspärlan som blev permanent i kransen från och med i år, jubileumsåret! Det finns en ledning i allt!

Jag vill nu på församlingens vägnar rikta ett varmt tack till er alla som varit delaktiga och behjälpliga att förverkliga det som föddes som en tanke, ”tänk om vi kunde göra något liknande i Träslövs kyrka!” och det som blev min vision att sammanställa. Tack för att jag fick förtroendet att förverkliga min och er vision att skapa en Frälsarkrans här i kyrkan som inbjuder till Andakt och Samtal om tro och liv och också en rastplats mitt i vardagens brus för egen stilla stund, bön och meditation när som helst under veckans dagar.

Tack till er alla som jag nu här har nämnt vid namn och också tack till arbetskamrater och församlingsledning som intresserat och engagerat er för mitt arbete. Tack till alla körsångare och musiker, alla pärlbärare och övriga medverkande i denna gudstjänst.

Tack till er alla som är här i kyrkan i dag och förgyller dagen!

Och så till slut: När vi hade lagt ett förslag till kyrkorådet med datum för att inviga “Frälsarkransen i Träslövs kyrka” skrev Ola och jag ett brev till biskop Martin Lönnebo och berättade om ”Vår Frälsarkrans” och bjöd även in honom att vara med idag. Vi fick en hjärtlig och varm hälsning tillbaka att han av ålder och hälsa inte såg någon möjlighet att resa så långt men att han gärna ville ta del av hur vi utformade denna invigningsgudstjänst och han gav också några råd hur vi kunde göra. Vilket vi också har följt.

Vi vet att han tänker på oss i dag och för en vecka sedan skickade vi över den färdiga agendan för gudstjänsten och vi fick efter bara några timmar svar tillbaka med en hälsning att läsa upp här i dag.

Först ska vi få möta Martin Lönnebo via en länk från Verbums hemsida: https://youtu.be/0YzeLA_lfVs där han själv berättar om sin Frälsarkrans. 

Nu vill jag med glädje läsa Martin Lönnebos hälsning till oss som har samlats här i dag till denna Invigningsgudstjänst:

Biskop Martin skriver:

”Som man sade i gamla tider " i andanom" är jag här hos er i Träslöv även om jag fysiskt inte kan vara med. Må nuets och framtidens Gud välsigna alla som ser dessa pärlor.”

"Så som solen lyser över dagen

och får jorden att dofta,

så som månen lyser över natten

och får vattnen att glittra

så vare Gud med er. Amen.”