Förnyelse av gudstjänstlivet i Träslövs kyrka

Från och med den 3 mars kommer gudstjänsterna förändras, när det gäller både klockslag och utformning.

Ojämna veckor firas en meditativ gudstjänst, Stilla mässa i Taizéton.

Jämna veckor firas en livligare gudstjänst, Lovsångsmässa.

Vid särskilda högtidsdagar kan det istället firas en traditionell Högmässa.

Den nya gudstjänsttiden i Träslövs kyrka blir kl. 16.00 från detta datum.