Dopfunt Träslövs kyrka
Foto: Jacob stille

Dop

Nytt liv! En ny människa är född, ett Guds barn föds i dopet På denna sida kan du läsa lite om dopet och hur du kan göra när du vill döpa ditt barn.

På samma sätt som ni föräldrar gläds över ert barn, så gläds Gud och församlingen varje gång som ett barn döps i kyrkan.
Jesus säger: "Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut."

När ert barn döps får det alltså tillgång till en gemenskap med Gud själv, en gemenskap som varar här i livet och in i evigheten.
Många föräldrar har vittnat om att det känns tryggt att veta att deras barn är buret, inte bara av deras kärlek, utan också av Guds kärlek.

Dopet är något att växa i. Precis som barnet växer upp och blir en vuxen, så får det också allteftersom mogna i den tro som hör ihop med dopet.
Det är föräldrarnas, faddrarnas och församlingens uppgift att se till att barnet får kunskaper om dopets innebörd för att det ska kunna växa i sitt dop.

De flesta döps som mycket små. GDPR gällande barndop Men Svenska kyrkan erbjuder förstås dopet för människor i alla åldrar. Det kan aldrig bli för sent! 

GDPR gällande vuxendop

Dopet innebär också att man blir tillhörig (medlem) i Svenska kyrkan, undantag finns.

Klicka gärna på barnverksamhet för att se verksamheter för barn och hela familjen som ni är varmt välkomna till.

Dessutom erbjuder vi er till en kurs (Alpha) för att få veta något mer om kristen tro, om livets mening och få svar på frågor om Gud.
Anmäl er gärna på tel 0340-201030

Så här gör du!

Träslövs församling erbjuder dop på söndagar.
Vi vill gärna att barnen döps i någon av församlingens gudstjänster. Antingen i Träslövs kyrka eller i Träslövsläges kyrka. 
På söndagar erbjuder vi separat dopgudstjänst kl. 13.00 ojämna veckor i Träslövsläge kyrka och kl. 14:00 jämna veckor i Träslövs kyrka.   
Då tar vi emot max tre barn per gång.  

Bokning av dop görs per telefon till pastorsexpeditionen 0340-20 10 30.

Några av våra dopklänningar som man kan låna
Foto: Ingela Svahlin

Då får ni närmare besked om vilka doptider som är tillgängliga.
Har ni intresse av att hyra lokal för dopfest så kan ni undersöka möjligheterna när ni bokar själva dophögtiden.
När bokningen är gjord och dopdagen närmar sig tar tjänstgörande präst kontakt för dopsamtal.

Dopklänning

Ni har möjlighet att utan kostnad låna dopklänning av oss. 

Hör av er till 0340-20 10 30.