Avtackning av komminister Kalle Svensson

Söndagen den 25 februari kl 10.00 i Träslövsläge kyrka