Ansvarig utgivare för hemsidan

Kyrkoherde Ola Bjervås