Foto: Petr Zaika /Mostphotos

Alla Helgona helgen

Inför Alla Helgonahelgen

inbjuder församlingen till Andakt inför helgen i Träslövs kyrka kl. 10.00 och kl. 16.00.
Från kl.9.00 fram till kl. 16.00 bjuder vi på kaffe ute på kyrkogården.
Kyrkskjuts från Träslövsläge kl 9.15 med möjlighet att vara med på andakten.
Under dagen finns också möjlighet till samtal med någon av prästerna, diakonen och vaktmästarna.

Alla själars dag

 

(söndagen efter Alla Helgons dag)
är det minnesgudstjänst i Träslövs kyrka. På grund av Coronapandemin så är det enbart anhöriga tiil de som gått bort under året som är inbjudna till minnesgudstjänsten.
Då läses namnen upp för alla dem som under året har avlidit i Träslövs församling och de som blivit begravda på Träslövs kyrkgård.

Under allhelgonahelgen minns vi på ett särskilt sätt våra döda.

Gravarna smyckas med blommor, och ljusen brinner i skymning och mörker mellan alla helgons dag och alla själars dag.

Allhelgona är den helg på året då vi tillsammans med människor i Sverige och världen uppmärksammar och minns dem som lämnat det här livet. En helg då vi påminner oss om att döden finns, och drabbar oss alla. 

Många församlingar inbjuder dem som mist en nära släkting under året till en minnesgudstjänst en av dagarna. Den präglas av stillhet, bön och ljuständning. Ofta läses namnen upp på alla som avlidit sedan förra allhelgonahelgen. 

Läs mer om Allahelgona