Foto: Joakim Carlström /Ikon

Vigsel

Äktenskap Livslång trohet När man väljer att gifta sig i kyrkan så sker det enligt den ordning för vigselakt som finns i Svenska kyrkan. Den leds av präst och församlingens musiker står för i alla fall merparten av musiken.

Lite om vigsel

En kyrklig vigsel är juridiskt giltig eftersom Svenska kyrkan och dess präster har beviljats vigselrätt av regeringen. Alla moment är viktiga i en vigselgudstjänst, men allra viktigast i en kyrklig vigsel är Välsignelsen. Gud välsignar paret och deras vilja att älska varandra tills döden skiljer dem åt. Och det är ett löfte han aldrig sviker! Grundstrukturen för en kyrklig vigsel ser ut så här:

Klockringning
Ingångsmusik
Psalm
Bön och inledningsord
Bibelläsningar
Frågorna
Bön över vigselring/ar
Löftena
Tillkännagivandet
Psalm
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm
Utgångsmusik

Till detta kan det sedan komma extra inslag av musik eller annat som prästen anser vara lämpligt.

Boka vigsel

Vill ni boka vigselgudstjänst i Träslövs församling så kontakta pastorsexpeditionen 0340-20 10 30 för mer information om vilka tider som finns tillgängliga.

3 st brudkronor att låna
Foto: Ingela Svahlin

Observera att minst en av de som ska gifta sig måste vara medlem i Svenska kyrkan.
När vigseln är inbokad så tar prästen kontakt för vigselsamtal. När ni träffar prästen så ska en hindersprövning vara med. Den hämtar ni ut på skatteverket, men observera att den bara är giltig i 4 månader.

GDPR gällande vigsel

Brudkrona

Det finns möjlighet att utan kostnad låna församlingens brudkrona till er vigsel.
Hör av er till exp 0340-201030.

Tips på smyckning av kyrkan Foto: Evelina Ljungfalk