Teaterföreställning

"Jag ville ju bara ha till en diskusjon". Luthers liv dramatiserat. Kom på teaterföreställning 21/10 i Tranås kyrka och 18/11 i Linderås kyrka.

"Jag ville ju bara ha till en diskusjon"

Lördagen den 21/10 kl. 17.00 i Tranås kyrka,

lördagen den 18/11 kl. 18.00 i Linderås kyrka

 

Luthers liv dramatiserat, av Ulf Lundberg med skådespelare från pastoratet.

Reformationsåret 2017

Arrangemanget är en del av Reformationsåret 2017. Se hela Svenska kyrkan i Tranås program under Lutheråret på www.svenskakyrkan.se/tranas. Även information i våra kyrkor och församlingshem, annonser i lokalpress samt på vår Facebooksida: www.facebook.com/SvenskaKyrkanTranas.

Under reformationsåret 2017 satsar Svenska kyrkan extra mycket på att hålla ihop väven mellan dåtid, nutid och framtid. Reformationen är en pågående process som har pågått i 500 år.

Vilka berättelser är det som bär oss som kyrka, både bakåt och framåt i tiden? Vår kyrkas historia och Martin Luthers liv och lära har en självklar plats i de samtalen, men det handlar minst lika mycket om vad kristen tro är och om kyrkans roll i världen.

 

 

Hela vårt program som pfd-fil:
 

Reformationsåret 2017 i Tranås Pastorat

Läs mer om Luther och Reformationsåret:

Reformationsåret