Foto: Svenska kyrkans bildbyrå IKON

Reformationsåret 2017

År 2017 firas reformationsjubileum med anledning av att det är 500 år sedan Luther spikade upp sina 95 teser mot avlaten på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens mest dramatiska omvälvningar. Svenska kyrkan i Tranås erbjuder flera olika evenemang i Luther-anda under året.

Teaterföreställning

"Jag ville ju bara ha till en diskusjon". Luthers liv dramatiserat. Kom på teaterföreställning 21/10 i Tranås kyrka och 18/11 i Linderås kyrka.

Resa till Tyskland i Martin Luthers fotspår

Följ med Svenska kyrkan i Eksjö på en resa till Tyskland.

Reformationsåret 2017

Arrangemanget är en del av Reformationsåret 2017. Se hela Svenska kyrkan i Tranås program under Lutheråret på www.svenskakyrkan.se/tranas. Även information i våra kyrkor och församlingshem, annonser i lokalpress samt på vår Facebooksida: www.facebook.com/SvenskaKyrkanTranas.

Under reformationsåret 2017 satsar Svenska kyrkan extra mycket på att hålla ihop väven mellan dåtid, nutid och framtid. Reformationen är en pågående process som har pågått i 500 år.

Vilka berättelser är det som bär oss som kyrka, både bakåt och framåt i tiden? Vår kyrkas historia och Martin Luthers liv och lära har en självklar plats i de samtalen, men det handlar minst lika mycket om vad kristen tro är och om kyrkans roll i världen.

 

 

Hela vårt program som pfd-fil:
 

Reformationsåret 2017 i Tranås Pastorat

Läs mer om Luther och Reformationsåret:

Reformationsåret