Ett dop i en kyrka. En kvinna med sin man bakom sig, håller barnet i famnen. En manlig präst håller barnets hand.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Dop - livets första fest

Alla är välkomna att döpas – barn, unga och vuxna. I dopet får vi ett löfte om att Gud alltid har omsorg om oss. Det är en vacker och glad tradition, som bjuder in till gemenskap.

Dopet - Livets första fest

Sedan 1996 är dopet huvudvägen in i Svenska kyrkan.
I Svenska kyrkan döps både barn, ungdomar och vuxna. Genom att döpas i Svenska kyrkans ordning tillhör den döpte Svenska kyrkan.  Det kristna dopet sker alltid med vatten och i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. Dopet gäller en gång för alla och behöver aldrig göras om.

Dop i Svenska kyrkan i Tranås

Svenska kyrkan erbjuder dopgudstjänster varje helg. På lördagar erbjuds enskilda dopgudstjänster och på söndagar finns det möjlighet med dop i mässan/gudstjänsten. Församlingen skickar ut information om vilka möjligheter du erbjuds. Det finns fyra präster som jobbar i Tranås pastorat och vi turas om att ansvara för vissa doplördagar. Efter ett dop har blivit bokat på min lördag kontaktar jag familjen några veckor före dopet ska äga rum. Vi brukar oftast boka in en träff då vi kan prata om dopet, vad det innebär och hur familjen vill ha det. Det brukar oftast ske hemma hos familjen. På dopdagen träffas vi i kyrkan en stund innan. Då kommer det också vara med en dopvärd, som är en särskild representant från församlingen som är där för att hälsa ditt barn välkommet. I nästkommande mässa/gudstjänst kommer vi att be för ditt barn i församlingens förbön.
Susanne Jackson, präst

Hur går en dopgudstjänst till?

Ett dop utomhus. Prästen håller upp barnet mot himlen.
Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Här kan ni se och läsa hur en dopgudstjänst går till och vad den innehåller.

Frågor och svar om dopet

Broschyr: Dopet - en broschyr om det mesta man behöver veta om dopet 
Dopsajten: På Svenska kyrkans sida dopsajten finns många tips och svar på frågor, allt från musik och dopets innebörd till checklista för dopfesten.

 

 

 

Boka dop

Man kan välja kyrka och dopförsamling själv. I Säby, Linderås och Adelövs församlingar bokar man dopet hos pastorsexpeditionen. Det finns möjlighet att låna dopklänning och det gör du på pastorsexpeditionen. Det finns även möjlighet att låna någon av våra lokaler för dopfest. 

Vi har stående tider för dopgudstjänster:
Säby, Adelöv och Linderås församlingar
1/9-30/4: lördagar kl. 11.00, 12.30 och 14.00.
1/5-31/8: lördagar kl. 11.00 och 12.30.
Man är också välkommen att döpa sitt barn i söndagens gudstjänst.

Boka på pastorsexpeditionen
Tfn: 0140-674 00
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Telefontider:
Måndag-fredag 10.00-12.00

Pastorsexpeditionen är öppen för besök
Måndag-fredag 10.00-12.00

 

 

 

 

 

 

 

Kyrkor och församlingshem

Vi har flera kyrkor och församlingshem. Det är ett stort kulturarv. Lokalerna i våra församlingshem finns möjlighet att hyra.

Dopuppföljning med dopdroppe

Vid Kyndelsmässodagen kommer vi varje år bjuda in barnen som döpts under året till respektive kyrka för att hämta sin dopdroppe.

Allt om dopet – läs på Svenska kyrkans gemensamma sidor

En glad dopfamilj, faddrar och präst står långt fram i kyrkan.

Barndop

Dopet är en vacker tradition som kan samla familj, släkt och vänner. Men det är också en högtidsstund. Alla som är samlade får lyssna till Guds löfte om kärlek och omsorg om barnet.

Prästen håller sin hand på en konfirmands huvud när hon döps.

Att döpas som konfirmand

Om du inte döptes som barn, kan du ändå bli konfirmand. Under konfirmandtiden blir du erbjuden att döpas.

En vuxen man döps.

Att döpas som vuxen

Om du inte blivit döpt som barn kan du döpas som ung eller vuxen.

Ett föräldrapar, en präst och en bebis vid ett dop utomhus på vintern.

Dop

Vill du döpa ditt barn? Eller vill du själv bli döpt? Dopet är en fest för livet och en tradition som är lika fin oavsett om den som döps är ung eller gammal.

Droppar av vatten som far genom i luften.

Meningen med dopet

Dopet är en helig handling, ett sakrament. Handlingen är helig eftersom vi tror att Gud verkar genom den.

En bebis med nyckelpigor på kläderna ligger på mage på golvet.

Rätt att döpa ett barn

Många föräldrar vill fira att de har fått barn och väljer att döpa det. Men en del frågar sig om det är rätt – borde inte barnet själv få bestämma?

En liten flicka i famnen på sin fadder, en ung man.

Fadder

Vid barndop är det ofta faddern som bär barnet fram till dopet. Det är också vanligt att faddern medverkar vid dopet med exempelvis ljuständning eller textläsning.