Foto: Johannes Frandsen/Ikon

Begravning

Det är viktigt att ta farväl. Särskilt viktigt är det vid livets slutliga avsked – döden. Seder i samband med en begravning fyller grundläggande mänskliga behov av trygghet och kontinuitet. Läs mer om begravning här och om hur man bokar begravningsgudstjänst.

Levande ljus i kyrkan

Begravning

Att mista någon man tycker om gör ont. Och just i den stunden ställs man inför allt det praktiska med en begravning. Såväl din församling som begravningsbyrå kan vara till stor hjälp med den praktiska delen så att du får tid och ork att sörja.

Begravning

Det är ingen av oss som kan undvika döden. Den bara kommer, mitt i livet. För de flesta av oss är det svårt att tänka på död och begravning innan vi väl ställs inför faktum. Men jag tror att det kan vara klokt att fundera över de här sakerna så att vi kan vara lite förberedda. När någon dör ordnar de anhöriga med begravning. Detta kan ske på många olika sätt. Stort eller litet, minnesstund eller inte, i kyrka eller kapell. De flesta vill ha med mycket musik.

Ängarydskapellet är kommunens kapell och många väljer att hålla sin begravning i kapellet. I Ängarydskapellet går det bra att ha en borgerlig begravning. Om man tillhör Svenska kyrkan kan man också välja någon av våra kyrkor. Lite om vad som gäller vid begravning och vad begravningsavgift kan du läsa mer om på Svenska kyrkans hemsida om begravning.

Vi upplåter lokal för minnesstund för kyrkotillhöriga.

I Tranås är det kommunen som är huvudman för begravningsverksamheten, läs mer om begravningsavgiften, kyrkogårdar och gravskötsel osv, på kommunens hemsida.

En obligatorisk begravningsavgift betalas av samtliga folkbokförda i Sverige, där riksgenomsnittet är 0,25 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten. Svenska kyrkan är begravningshuvudman i hela riket med undantag för Stockholms stad och Tranås kommun. Den som tillhör Svenska kyrkan betalar utöver sin begravningsavgift också en kyrkoavgift. I den ingår rätt till begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Begravningsgudstjänsten blir därför avgiftsfri för de kyrkotillhöriga. För dem som valt att inte tillhöra Svenska kyrkan hålls en borgerlig begravning.

I kyrkans regelverk, Kyrkoordningen, framgår det att en begravningsgudstjänst får hållas för den som inte tillhörde Svenska kyrkan, om det finns särskilda skäl och är ”förenligt med den avlidnes önskan”. Det är upp till kyrkoherden i varje församling att besluta om frågor kring begravningsgudstjänsten. Församlingen får ta ut en avgift för begravningen, om den döde inte tillhörde Svenska kyrkan.

Susanne Jackson, präst 

 

Så här bokar du:

Oftast har man kontakt med en begravningsbyrå som sköter kontakten med pastorsexpeditionen, men det går bra att ringa och boka själv.

Våra begravningstider i Svenska kyrkans ordning:

Måndag förmiddag, måndag eftermiddag
Torsdag förmiddag
Fredag förmiddag, fredag eftermidag.

Våra präster och musiker är schemalagda. Hör efter vem som tjänstgör när du bokar.

Boka på pastorsexpeditionen
Telefontid måndag-fredag kl. 10-00-12.00: tfn 0140-674 00
E-post: tranas.pastorat@svenskakyrkan.se

Pastorsexpeditionen är öppen för besök:
Måndag-fredag 10.00-12.00.

 

 

Någon att prata med

Du är alltid välkommen att kontakta någon av våra präster eller diakoner för samtal. Kontaktuppgifter hittar du här, klicka på denna länk: kontakt

Leva vidare grupp

Vi bjuder in dig som förlorat din make/maka/partner. Här träffas vi och samtalar och får tid för frågor och funderingar tillsammans. Vi skickar en inbjudan en tid efter dödsfallet. Du inbjuds att vara med i en samtalsgrupp. I gruppen finns också med präst och diakon. Vi ses några tillfällen. Det är en uppskattad grupp och många knyter kontakter. En del väljer att fortsätta ses och kanske träffas över en kopp kaffe på Lyktan, vårt café och mötesplats.

Dröjer inbjudan, hör gärna av dig till oss, tfn: 0140-674 00.