Torslanda församlingshem, Lärkan
Foto: Sandra Mattsson

Öppet Kyrkofullmäktige

Torslanda-Björlanda kyrklofullmäktige är ett öppet möte, välkommen som åhörare.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljer kyrkoråd för mandatperiodens fyra år.

Kyrkofullmäktige fattar beslut om budget och andra övergripande frågor. De fastställer policys och riktlinjer och skall granska och godkänna kyrkorådets förvaltning.

Digitala sammanträden

På grund av pandemin har kyrkofullmäktige digitala sammanträden via Zoom. Om du vill delta som åhörare, vänligen kontakta församlingsexpiditionen för en länk till det digitala sammanträdet. 

Sammanträdesplan 2021

2021-05-10 (Bokslut), 2021-11-08 (Budget)
När kallelse och dagordning läggs ut finns dessa under respektive datum.

 

Läs mer om hur Svenska kyrkan styrs (Torslanda-Björlanda församling ingår inte i ett pastorat)

Bilagor till protokollen - Om du vill ha tillgång till någon bilaga från ett protokoll, vänligen kontakta församlingsexpeditionen.