Torslanda församlingshem, Lärkan
Foto: Sandra Mattsson

Öppet Kyrkofullmäktige

Torslanda-Björlanda kyrklofullmäktige är ett öppet möte, välkommen som åhörare.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljer kyrkoråd för mandatperiodens fyra år.

Kyrkofullmäktige fattar beslut om budget och andra övergripande frågor. De fastställer policys och riktlinjer och skall granska och godkänna kyrkorådets förvaltning.

Sammanträdesplan 2021

2021-05-10 (Bokslut), 2021-11-08 (Budget)
När kallelse och dagordning läggs ut finns dessa under respektive datum.

Sammanträdesplan 2020

Extra möte 2020-03-30, 2020-05-18 (Bokslut), 2020-11-09 ( Budget)

Kallelse och dagordning finns på respektive klickbar datum.

Läs mer om hur Svenska kyrkan styrs (Torslanda-Björlanda församling ingår inte i ett pastorat)

Bilagor till protokollen - Om du vill ha tillgång till någon bilaga från ett protokoll, vänligen kontakta församlingsexpeditionen.