De tre kyrkorna. Fr.v. Björlanda, Amhult, Torslanda
Foto: Sandra Mattsson, Mikael Nilsson

Öppet Kyrkofullmäktige

Torslanda-Björlanda kyrklofullmäktige är ett öppet möte, välkommen som åhörare.

Kyrkofullmäktige är församlingens högsta beslutande organ och väljer kyrkoråd för mandatperiodens fyra år. Kyrkofullmäktige fattar beslut om budget och andra övergripande frågor. De fastställer policys och riktlinjer och skall granska och godkänna kyrkorådets förvaltning.

Sammanträdesplan 2022

2022-05-09 (Bokslut)
2022-11-14 (Budget) Kungörelse. 

Sammanträdesplan 2022

2022-05-15 (Bokslut) 
2022-11-06 (Budget) Kungörelse. 

Plats: Torslanda församlingshem, Lärkan
När kallelse och dagordning läggs ut finns dessa under respektive datum.

Läs mer om hur Svenska kyrkan styrs (Torslanda-Björlanda församling ingår inte i ett pastorat)

Bilagor till protokollen - Om du vill ha tillgång till någon bilaga från ett protokoll, vänligen kontakta församlingsexpeditionen.