Foto: Pixabay.com

Leva vidare-grupp

Varje människas sorg är unik, men det kan vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Här i Torsby pastorat finns det samtalsgrupper för dig som förlorat en livskamrat. Läs mer här.

Att förlora sin livskamrat påverkar förstås livet på olika sätt, och ger sig uttryck olika för olika personer. Nya känslor och tankar kommer. Vi som arbetar i Torsby pastorat inom Svenska kyrkan vill gärna få vara till hjälp och stöd för dig. Därför ordnas sorgegrupper, så kallade Leva vidare-grupper där du som förlorat en livskamrat bjuds in för att få prata och dela erfarenheter med andra i liknande situation. För även om varje människas sorg är unik, kan det vara en hjälp att få dela sina tankar och erfarenheter med andra.

Leva vidare-gruppen är en enkel, kravlös gemenskap där varje träff (totalt sex tillfällen) har ett tema. Det finns också alltid plats för frågor, sorg, tårar, tacksamhet och glädje. 

Teman per tillfälle:

  • Den sörjandes egen livsberättelse
  • Tiden tillsammans
  • Upplevelser och känslor runt dödsfallet
  • Tiden efter dödsfall och begravning
  • Vardagssituationen, minnen och framtiden
  • Möjligheter att gå vidare
  • Återträff - ett tillfälle där vi ses ett tag efter att Leva vidare-gruppen avslutats.

Här i Torsby pastorat finns för tillfället Leva vidare-grupp för dig som förlorat en livskamrat. Om du har förlorat en annan anhörig, såsom ett barn eller en förälder,  hör av dig så kan vi hjälpa till att hitta en sorgegrupp för dig.

En dag för dig som sörjer

Varje höst och vår bjuder vi också in till "En dag för dig som sörjer" tillsammans med församlingarna i Kungälvs kommunen. Det är en dag där det finns möjlighet att lyssna, reflektera och prata med andra i en liknande situation. Föredrag och lunch med efterföljande samtal i smågrupper. Höstens tillfälle är lördag 19 november.

Anmälan

Vill du bara vara med på föredraget behöver du inte anmäla dig, men vill du äta lunch behöver du meddela det senast den 11 november till Maria Lagergren, kontaktuppgifter nedan.