Behandling av personuppgifter - sociala medier

Om du interagerar med oss på sociala medier - hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Torsby pastorat är aktivt på Facebook, Instagram och TikTok. Sociala medier bygger på att du som användare skapar och delar eget innehåll. Genom att interagera med andra personer och sidor skapar du ett mervärde för dig själv och andra. Samtidigt betyder detta att du bidrar till spridandet av personuppgifter (både dina egna och andras) som är mer eller mindre känsliga.

Torsby pastorat behandlar uppgifterna i syfte att kommunicera med människor som tar kontakt med oss, samt med andra som är intresserade av Svenska kyrkans innehåll. Vi behandlar uppgifter genom att läsa, besvara, dölja och ibland radera kommentarer och inlägg i våra kanaler. Om du väljer att publicera innehåll (till exempel skriva kommentarer, dela ett inlägg, skicka ett direktmeddelande, ladda upp en bild) på någon av våra Facebooksidor kommer dina personuppgifter att behandlas. Det kan vara genom att ditt namn blir synligt och klickbart eller att dina intressen loggas. Dina personuppgifter lagras/används alltid i den tjänst du publicerat dem i (till exempel Facebook).

Torsby pastorat har ingen kontroll över hur Facebook hanterar dina uppgifter, det regleras helt av deras villkor. Vissa personuppgifter är till sin natur särskilt känsliga och har därför ett starkare skydd enligt GDPR. Ett exempel på känsliga personuppgifter är religiös tillhörighet. Du kan alltid radera det du har publicerat (till exempel kommentarer) och sluta gilla/följa Torsby pastorats konton för att minska de personuppgiftsbehandlingar som görs när du interagerar med våra konton. Det går också att som användare blockera eller spärra Torsby pastorats konton.

Facebook

@Torsby pastorat och
@Öppna förskolan i Harestad

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet. Väljer du att skicka privata meddelanden till oss erbjuder Facebook inga möjligheter att radera konversationen. Om du nämnts i något av våra inlägg och inte vill att dina personuppgifter ska finnas där kan du ta kontakt med oss och berätta i vilket inlägg det gäller så hjälper vi dig. Personuppgifter i form av gilla, dela och kommentarer tar du bort på egen hand. Du som Facebookanvändare har åtkomst till din information och kan ladda ner den från Facebook. Du kan också radera enskilda inlägg eller ta bort ditt konto.

Instagram

@Torsbys unga

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse av att vara kyrka på nätet.

Om du inte vill att dina personuppgifter i ett inlägg ska finnas på Instagram kan du kontakta oss och berätta i vilket inlägg de finns så raderar vi omgående. Personuppgifter i form av gilla, kommentarer, med mera tar du bort på egen hand.

Överföring till tredje land

Publicering på sociala medier innebär oftast att det material som publiceras förs över till länder utanför EU och EES, framför allt USA. USA:s lagstiftning uppfyller inte alla de krav som ställs av EU:s dataskyddsförordning, vilket kan innebära vissa risker för personuppgifterna. Framför allt kan brottsbekämpande myndigheter i USA komma att få tillgång till personuppgifter hos leverantören av den sociala tjänsten. Sådana myndigheter är främst intresserade av uppgifter som kan leda till att terrorism förhindras. Leverantören har åtagit sig genom sina villkor att så långt som möjligt skydda personuppgifterna på det sätt som krävs inom EU, men måste lämna över uppgifter till brottsbekämpande myndigheter i USA om de får en sådan begäran. Det kan vara svårt eller omöjligt att hävda sina rättigheter gällande personuppgifter som de brottsbekämpande myndigheterna har fått tillgång till.

Vi ber dig att ha dessa risker i åtanke när du väljer att dela innehåll på sociala medier.

Personuppgifter och marknadsföring

Ibland marknadsför vi inlägg på sociala medier, framför allt på Facebook. Syftet med att annonsera på Facebook (här ingår även Instagram, Messenger och andra funktioner som Facebook erbjuder) är främst att nå längre med våra inlägg (få större räckvidd). Annonsering är också nödvändig när vi ska nå specifika målgrupper som vi inte vanligtvis når i vår kommunikation.

Annonser kan ha olika målsättningar, till exempel att driva trafik till en webbsida, att få fler visningar av en video eller ökad interaktion. Annonser kan även användas för att marknadsföra eller informera om evenemang med publik/deltagare såsom konsert, seminarium eller gudstjänst. För att annonserna ska kännas relevanta för mottagaren skapar vi målgrupper som bygger på den information Facebook samlat in om användarna. Detta är profilering, men nödvändigt för att kommunikationen ska vara träffsäker och effektiv. I kommunikation som är tydligt konfessionell, till exempel böner och psalmer, sponsras inlägg endast mot personer som redan följer eller gillar våra konton. Vi kan anta att de är medvetna om att Torsby pastorats konton har ett religiöst innehåll och att användarnas interaktion med sidan registreras av Facebook. Sedan januari 2022 är det på Facebook inte längre möjligt att rikta annonser som bygger på personuppgifter som kan uppfattas som särskilt känsliga såsom hälsa, ras, etnicitet, politisk tillhörighet, religion eller sexuell läggning.

Genom att annonsera på sociala medier får Torsby pastorat inte tillgång till uppgifter som går att koppla till en viss person. All behandling av personuppgifter utförs av leverantören av den sociala tjänsten. På Facebooksidan kan du klicka på avsnittet ”Sidtransparens” och därifrån komma åt ”Annonsbiblioteket” där pågående och genomförda annonskampanjer visas. 

Dina rättigheter

Om du anser att vår behandling av dina personuppgifter är olaglig eller inte sker på ett korrekt sätt har du rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Läs mer på IMY:s webbplats. 

Kontakt

Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter, hör av dig till Torsby pastorat på telefon 0303-20 68 40 eller skicka ett mejl till torsby.pastorat@svenskakyrkan.se