Vigsel

Bröllop är fest! Ett minne för livet. Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt ger samma legitimitet, men i kyrkan ber vi också om Guds välsignelse över äktenskapet.

Hur gör vi för att gifta oss i Svenska kyrkan? 
För att få gifta sig i Svenska kyrkan ska åtminstone en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Man behöver däremot inte vara konfirmerad. För övrigt behövs intyg om hindersprövning och vigselintyg från Skatteverket och två vittnen. 

Hur bokar vi kyrka?
Det är viktigt att vara ute i god tid med att boka den kyrka man vill vigas i. I vissa fall redan ett år i förväg. Detta särskilt om det är en populär kyrka eller en populär tidpunkt som pingst eller speciella datum. För bokning kontaktar ni den församling som kyrkan tillhör. Församlingen kan ordna präst, kantor och vaktmästare om inte annat avtalas med er. En del vill bli vigda av en präst de redan har en relation till. Berätta för församlingen hur ni vill ha det. 

Kostar det något?
Det kostar inget att gifta sig i Svenska kyrkan. 

Måste man gifta sig i kyrkan?
Det finns inga formella hinder för att gifta sig på en annan plats än i kyrkan. Ta kontakt med prästen i god tid och diskutera vilka möjligheter som finns. 

Måste man gifta sig i sin hemförsamling?
Nej. Vigseln kan äga rum i den kyrka eller församling som brudparet önskar. För bokning kontaktar du den församling som kyrkan ligger i.Tänk på att det är viktigt att vara ute i god tid med att boka, gärna ett år i förväg! Detta särskilt om det är en populär kyrka eller en populär tidpunkt som pingst eller speciella datum. 

Kan man välja vilken präst som helst?
Ja. För många brudpar är det viktigt att bli vigda av en präst de redan har en relation till. Meddela församlingen som du gifter dig i så att de inte bokar upp någon av sina egna präster.